Utvecklingsmöjligheter inom Bonnierförlagen

Utvecklingsmöjligheter inom Bonnierförlagen

En verksamhet under ständig utveckling

På Bonnierförlagen arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och arbetsplats.

Inom företaget ryms många olika verksamheter; allt från större eller mindre förlag, nystartade förlag med fokus på digitala format eller specifika genrer, bokklubbar och agenturer där vi säljer rättigheter – till SelmaStories vår egen konsumentplattform där vi genom intervjuer och reportage om böcker och författare når ut till läsare och lyssnare.

En verksamhet under ständig utveckling
Kontinuerlig kompentensutveckling
Utvecklingsmöjligheter inom Bonnierförlagen

Kontinuerlig kompentensutveckling

Bredden i det vi gör och vår ambition att ständigt utveckla vår verksamhet gör att vi har en naturlig rörlighet inom Bonnierförlagen.

Våra medarbetares utvecklingsmöjligheter är ett prioriterat område och vi ser positivt på, och uppmuntrar våra medarbetare att växa och axla olika roller och uppdrag inom Bonnierförlagen. Vidare erbjuder vi alla kontinuerlig kompetensutveckling genom föreläsningar och utbildningar, varav flera av kurserna ges av våra egna experter i förlagshuset.