Utvecklingsmöjligheter inom Bonnierförlagen

En verksamhet under ständig utveckling

På Bonnierförlagen arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och arbetsplats.

Inom företaget ryms många olika verksamheter; allt från större eller mindre förlag, nystartade förlag med fokus på digitala format eller specifika genrer, bokklubbar och agenturer där vi säljer rättigheter.

En verksamhet under ständig utveckling

Kontinuerlig kompetensutveckling

Bredden i det vi gör och vår ambition att ständigt utveckla vår verksamhet gör att vi har en naturlig rörlighet inom Bonnierförlagen. Våra medarbetares utvecklingsmöjligheter är ett prioriterat område och vi ser positivt på, och uppmuntrar våra medarbetare att växa och axla olika roller och uppdrag inom Bonnierförlagen. Vidare erbjuder vi alla kontinuerlig kompetensutveckling genom föreläsningar och utbildningar, varav flera av kurserna ges av våra egna experter i förlagshuset.

Utbildningar, föreläsningar och erfarenhetsutbyte

Vi vill vara en organisation i framkant, där varje medarbetare kontinuerligt kan inspireras och utveckla sin kompetens. Våra medarbetares utvecklingsmöjligheter är ett prioriterat område och vi ser positivt på, och uppmuntrar våra medarbetare att växa och axla olika roller och uppdrag inom Bonnierförlagen. För att uppnå det erbjuder vi alla medarbetare kompetensutveckling genom utbildningar, föreläsningar och erfarenhetsutbyte kollegor emellan.

Främja kunskapsöverföring

Syftet med Bonnierförlagens kompetensutvecklingsprogram är att kvalitetssäkra Bonnierförlagen – nu och för generationer framåt. Lika viktigt är att främja kunskapsöverföring och samarbete i hela förlagshuset och därigenom stärka vår företagskultur som bygger på värderingarna kvalitet, öppenhet, affärsmässighet, respekt och mod. Inom Bonnierförlagen finns naturligtvis också möjligheter till interna utvecklingsmöjligheter vilket är något vi uppmuntrar.