Katarina Ehnmark-Lundquist

Förlagsredaktör

Katarina Ehnmark-Lundquist, redaktör på Romanus & Selling (och Årets redaktör 2015!).

Hur ser din bakgrund ut?

Min bakgrund är ”den gamla vanliga”: född bokmal som aldrig växte ur slukaråldern, en del utlandsstudier, kulturvetarlinjen i Uppsala, massor av planlösa poäng i litteraturvetenskap och annan humaniora, förlagskunskap i Stockholm, praktikperioder på Alfabeta, Norstedts och Ordfront, lite frilansande och projektarbeten för olika förlag. 1998 började jag som redaktör på Wahlström & Widstrand och därefter på Albert Bonniers Förlag. Idag arbetar jag på Romanus & Selling som grundades 2020 och ingår i Bonnierförlagen.

Vad innebär rollen som redaktör?

Mitt arbete som redaktör innebär i stora drag att jag följer en författares arbete från ax till limpa, det vill säga från spånarstadiet via manusbearbetning i så många varv som krävs, över skrivande av sälj- och omslagstexter, till sättning av manus i InDesign, utlägg på korrläsning, sammanförande av korrektur och slutligen skjuts in i tryckpressen! Jag arbetar främst med svensk skönlitteratur, vilket innebär mycket kontakt och ett ofta nära samarbete med författarna. Att få vara med och påverka processen när ett manus växer fram och mognar är det allra mest stimulerande med mitt arbete.

Har rollen förändrats i och med digitaliseringen och i så fall hur?

Under de senaste kanske tio åren har redaktörens arbetsuppgifter allt oftare kommit att inbegripa även sättning av en bok och i vissa fall också formgivning, särskilt gäller det för redaktörer som arbetar med fackböcker. Idag är det självklart att en redaktör behärskar InDesign och kan sätta enklare böcker.

I och med att vi numera sätter korrekturen själva i stället för att, som förr, bolla korr mellan redaktion och sätteri med hjälp av oändliga mängder fax, har arbetsprocessen blivit mer in-house. Det är lite mer tidskrävande att sätta manus och att lägga in alla korrigeringar, men samtidigt får jag som redaktör en helt annan kontroll över slutresultatet och kan bearbeta texten in i det sista.

En typiskt vanlig arbetsvecka, hur ser den ut?

Det varierar en hel del beroende på i vilken fas av utgivningsåret man befinner sig. Men varje vecka innehåller ett antal stående möten på mitt förlag: personalmöte, svenska förläggarmötet, manusgruppsmöten till exempel. Mycket tid går också åt till att hålla kontakt med i första hand författare och översättare, men också med formgivare och korrekturläsare, och till att ge respons på manus antingen via telefon, mejl eller i personliga möten. Resten av min tid går i första hand till det som egentligen är mitt jobb: att redigera. Då behöver man lugn och ro och långa spann av tid, så en eller ett par dagar i veckan försöker jag arbeta hemifrån för att hitta just det.