Så söker du praktikplats

Praktik på Bonnierförlagen

Kontaktuppgifter

Om du vill praktisera hos oss söker du praktikplats direkt hos respektive förlag eller projekt. Här hittar du information om vilken typ av praktikanter vi söker i dagsläget:

Praktik inom kursen förlagskunskap:

Albert Bonniers Förlag samt Wahlström & Widstrand

asa.ernflo@albertbonniers.se
karin.lundwall@albertbonniers.se

Bonnier Carlsen

lisa.lewin@bonniercarlsen.se

Bonnier Fakta

anna-lena.hernvall@bonnierfakta.se

Bokförlaget Forum

jennie.sjogren@forum.se

Praktik inom programmen medie- och kommunikationsvetenskap / journalistik

therese.cederblad@bonnierforlagen.se
katarina.arborelius@bonnierforlagen.se

Praktik inom utbildningar kopplade till sälj och marknadsföring

helene.antelius@bonnierforlagen.se

LIA / praktik inom digitala utbildningar

cecilia.claesson@bonnierforlagen.se