Vår rekryteringsprocess

Vår rekryteringsprocess

Kompetensbaserad modell

På Bonnierförlagen använder vi en kompetensbaserad modell för att rekrytera.  Att rekrytera kompetensbaserat innebär att vi tydligt definierar olika kompetenser som i sin tur utgör kravprofilen för den utlysta tjänsten.

Alla genomför samma tester

Alla sökande får genomföra två webbaserade tester där kandidaternas testresultat matchas mot den definierade kravprofilen. Testerna består dels av ett personlighetstest och dels ett test som mäter logisk slutledningsförmåga. Genom att låta samtliga kandidater genomföra samma tester säkerställer vi en objektiv och rättvis bedömning av er kandidater. Vi avidentifierar även ansökningarna för att låta kandidatens kompetens styra urvalsprocessen snarare än kanske namn och bakgrund.

Intervjun

Även intervjuerna genomförs utifrån kravprofilen och dess kompetenser. Det betyder att du som kandidat mer kommer att få berätta om konkreta situationer från arbetslivet, snarare än att svara på olika frågor.