Bonnierförlagen, 2021-07-06

Astera och basketskorna – lärarhandledning

Astera och basketskorna är en berättelse om syskonskap, vänskap och om att växa upp. I berättelsen möter vi många känslor som exempelvis ilska, skam och skuld men också mod, kärlek och hopp. Vi får följa med på en resa om att hitta vänskap och våga gå sin egen väg och strunta i vad andra tycker.

I lärarhandledningen finner du tips på aktiviteter att göra före, under och efter läsningen. Förslag på lässtrategier vid boksamtal och frågeställningar som du kan ställa till eleverna under eller efter högläsning.

Diskussionsfrågorna är förslag och anpassas med fördel till elevernas förkunskaper och intressen.

Lärarhandledningen innehåller även skrivaktiviteter som är kopplade till berättelsen.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Astera och basketskorna – gratis lärarhandledning