Bonnierförlagen, 2020-06-22

Athena – lärarhandledning

Athenaserien är skriven av Elin Ek.

Titlar i serien är:

Athena. Grattis världen! Jag är här nu!

Athena. Strålkastare tack!

Athena. Hur svårt kan det vara?!

Denna lärarhandledning är författad av Malin Hugander

Att läsning och strategier för läsning och för förståelse av många olika texttyper är något som måste genomsyra all undervisning i alla ämnen, är de flesta av oss pedagoger medvetna och införstådda med. Att använda skönlitteraturen i läsundervisningen är ett ypperligt sätt att träna alla de aspekter av läsningen som behöver tränas (läsflyt, läskondition, strategier för förståelse, ordförråd, genremedvetenhet, skriftliga färdigheter osv) men vi kan även få med så mycket mer av läroplanens värdegrund, uppdrag och centrala innehåll i långt fler ämnen än svenskämnet genom läsningen av väl vald skönlitteratur.

Filer

Ladda ner och skriv ut lärarhandledning

Athena – gratis lärarhandledning