Bonnierförlagen, 2023-10-31

Förskolan Skräckis – lärarhandledning

Den här handledningen är framtagen till serien Förskolan Skräckis. Berättelserna utspelar sig på förskolan Skräckis och återspeglar barnens egen vardag i monstertappning. Berättelserna passar utmärkt att läsa högt och arbeta med tillsammans. Genom serien får ni följa spöket Boo som kan göra sig osynlig, klistriga Bite, varulven Ulvin och de andra skräckisbarnen och deras äventyr på förskolan. Berättelserna tar upp känslor som glädje och rädsla. Belyser flera olika ämnen så som vikten av att bli sedd och inte behöva vara ensam, att inte bli förstådd, hur man kan hjälpas åt och sann vänskap. Ämnen som ni kan fördjupa er i när ni läser och arbetar med böckerna.

I handledningen finner du tips på aktiviteter att göra före, under och efter läsningen. Förslag på lässtrategier vid boksamtal och inspirationsfrågor som du kan ställa till barnen under och efter högläsning. Frågeställningarna är förslag och anpassas med fördel till barnens förkunskaper och intressen. Syftet med frågorna är att fördjupa läsupplevelsen genom att reflektera över det ni läst.

Handledning av Linda Engvall.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Barnen på Skräckis. Osynlige Boo, Klistriga Bite, Superallergiska Pyro och Påhittiga Häxanne – gratis lärarhandledning