Bonnierförlagen, 2022-09-26

Den försvunna staden – handledning

Denna handledning är skriven av Jenny Edvardsson som är författare till boken Den försvunna staven. I handledningen får du tips och idéer kring hur du kan arbeta med boken i din undervisning.

Du får förslag på vad du kan göra före, under och efter läsningen.

Alla förslag är kopplade till det centrala innehållet i historia, svenska och svenska som andraspråk så som det är inskrivet i de nya kursplanerna för 2022 (Lgr22). Tänkt målgrupp är elever i årskurs 1-3.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Den försvunna staven – handledning