Bonnierförlagen, 2022-03-21

Hemmet för bortrövade barn – lärarhandledning

Vad kul att ni ska läsa och jobba med Hemmet för bortrövade barn i er klass. Den här lärarhandledningen kan fungera som en hjälp på vägen eller som inspiration i planeringen och utförandet. Hemmet för bortrövade barn kan användas i flera ämnen inom skolan utöver svenskan och kan fungera som diskussionsunderlag i samband med bland annat historia och samhällskunskap, med fokus på exempelvis barnkonventionen och historiska levnadsvillkor.

Nedan följer några exempel på punkter från olika ämnens centrala innehåll för årskurs 4-6 i Lgr11 som kan kopplas till Hemmet för bortrövade barn, antingen som fristående lektionsstoff eller som grunden för ett ämnesöverskridande arbete. Då det är så många punkter från det centrala innehållet i svenska samt svenska som andraspråk som kan kopplas till läsningen av boken och diskussionen om den nämns inte dessa ämnen nedan, men svenskämnet har legat som grund för formuleringen av majoriteten av läsförståelsefrågorna.

Lärarhandledning av David Renklint

Filer

Ladda ner och skriv ut