Bonnierförlagen, 2023-04-06

Hitta hem – lärarhandledning

Det här lärarstödet är framtaget till boken Hitta hem. I det här materialet finner du tips och idéer på hur du kan läsa och arbeta med boken tillsammans med dina elever. Lärarstödet innehåller förslag på frågeställningar som du kan använda dig av vid gemensam läsning. Frågeställningarna kan även användas av eleverna vid enskild läsning. Berättelsen i boken är gripande och kan väcka många känslor, frågor och funderingar. Hitta hem rekommenderas att läsas som högläsning. Då kan du och eleverna tillsammans lyfta och diskutera frågor som väcks. I lärarstödet hittar du förslag på olika aktiviteter att göra tillsammans. Likt barnen i berättelsen har eleverna i ditt klassrum olika erfarenheter. Utgå från dina elever när du planerar att arbeta med boken och anpassa därefter.

Med boken som utgångspunkt bjuds ni in till att tillsammans prata, diskutera och upptäcka vad som är viktigast i ett hem. Alla hem är olika och alla familje-konstellationer likaså men en sak som är viktig är att det finns trygghet i och kärlek i hemmet. Författarnas förhoppning med boken är att synliggöra och öppna upp för samtal kring vad det kan kan innebära att behöva bo utan sina biologiska föräldrar. Med boken vill författarna belysa och bryta tystnaden kring familjehemsplacerade barn.

Lärarstödet är gjort av Linda Engvall

Filer

Ladda ner och skriv ut

Hitta hem – kostnadsfri lärarhandledning