Bonnierförlagen, 2022-01-12

Hjärnstark junior – lärarhandledning

I Hjärnstark junior: smartare, gladare, starkare beskriver Anders Hansen och Mats Wänblad hur fysisk aktivitet påverkar hjärnan när det gäller koncentration, mående, sömn och mycket mer. I boken finns avsnitt om hur hjärnan fungerar och inspirerande tips för mer rörelse.

Handledningen fungerar som ett komplement – här hittar du ännu fler övningar som fungerar ute och inne, i klassrummet, på fritids, fritidsklubben och på skolgården.

Här finns också samtalsfrågor till texten, ord- och begreppsförklaringar och kopieringsunderlag.

Handledningen är även ett stöd när ni arbetar med faktatexter och ger tips på hur man kan ge eleverna verktyg för att ta sig an, först och skriva en sakprosatext.

Handledningen är gjord av Malin Wedsberg.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Hjärnstark junior av Anders Hansen och Mats Wänblad. Gratis lärarhandledning