Bonnierförlagen, 2021-09-28

LasseMajas detektivbyrå: Etik och moral – lärarhandledning

Ur inledningen: Ett av skolans viktigaste uppdrag är att lära elever att läsa och förstå olika texters innehåll. Det är alla elevers rätt att lära sig läsa eftersom de förväntas förstå olika slags texter i livet som vuxna. Att kunna läsa innebär bland annat att du kan tolka, reflektera och förhålla dig kritiskt till det som du läser. För att elever ska bli motiverade och engagerade läsare behöver vi lärare använda olika strategier, till exempel lässtrategier, som stöttar elever i att lyckas i sin läsutveckling. Lässtrategier ger elever stöd i att förutspå en handling i en text, reda ut oklarheter och skapa inre bilder. Med denna handledning hoppas vi att både du och dina elever inspireras att arbeta med lässtrategier på olika sätt och att eleverna ska känna lust att uttrycka sig skriftligt.

Jenny E Karlsson, förstelärare på Rosengårdsskolan i Malmö stad

Linda Sikström, lärare och skolutvecklare, PS Classroom

Filer

Ladda ner och skriv ut

LassseMajas detektivbyrå: Etik och moral. Gratis lärarhandledning