Bonnierförlagen, 2022-04-11

Maja och hennes vänner – lärarhandledning

Boken Maja och hennes vänner tar upp ämnet krig och olika familjesituationer. Den är skriven för att skapa förståelse för hur krig kan drabba familjer, människor och framför allt barn. Författaren Larysa Denysenko skriver ”Krig är alltid ett krig mot barn”.

I det här lärarstödet hittar du förslag på frågeställningar utifrån bokens olika teman. Utgå från eleverna och anpassa frågeställningarna därefter. Eleverna du har framför dig har likt Majas klasskamrater olika erfarenheter av krig och olika familjerelationer. Genom att läsa och samtala om bokens teman och budskap kan du belysa allas lika värde och rätt till ett liv i säkerhet och trygghet för att leva och må bra. 

Att prata med eleverna om svåra saker som krig och konflikter är inte alltid lätt. Nedan hittar du några tips att tänka på. Boken Maja och hennes vänner kan öppna upp för frågor och funderingar. I det här materialet hittar du förslag på frågeställningar. Utgå från elevernas ålder och funderingar och anpassa frågeställningarna därefter. Du kan läsa mer på följande hemsidor.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Maja och hennes vänner – gratis handledning