Bonnierförlagen, 2022-05-18

Min egen bok om att börja förskoleklass – lärarhandledning

Börja med att låta barnen göra Min egen bok om att börja föreskoleklass till sin egen; titta tillsammans på omslaget och prata om bilderna på det. Låt barnen fylla i sina namn eller rita sin bild. Låt dem göra som de vill. Det är deras bok. Gå igenom faktainnehållet med barnen, ett kapitel i taget och arbeta utifrån gruppens behov, er planering och det som känns mest aktuellt för tillfället.

Läs gärna berättelserna om klass FA i samband med att ni går igenom faktaområdet. Efter varje högläsning går ni igenom frågorna som hör till texten. De finns längst bak i denna lärarhandledning. Frågorna kan användas som samtalsunderlag för att väcka tankar för vidare frågor. Låt barnen bli delaktiga i sin kommande skolstart!

Lärarhandledning av Soile Lillnor, Katja Tydén och Ingri d Flygare.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Min egen bok om att börja förskolan – gratis handledning