Bonnierförlagen, 2023-12-18

Ovetenskapliga studier – lärarhandledning

En mer vetenskaplig lärarhandledning av Anne-Marie Körling i fem avsnitt. Språket är en pensel. Låt eleverna få utforska penseln och språket. Vi tar vår utgångspunkt från boken: Ovetenskapliga studier – nio bevis för saker som förmodligen aldrig har hänt.

"Det är med varsamhet en lärarhandledning ska skrivas. Lärarhandledningen har till uppgift att lyfta vissa aspekter som kan betyda att undervisning aktiveras och att elevernas förhållande till texten och bilden i boken kan knytas och förstärkas. Det pedagogiska arbetet får på intet vis ta överhanden. Pedagogik riskerar att i sin form förstöra berättelsen. Min lärarhandledning är därför varsamt framtagen. Mitt fokus är ordförrådet, att låna av författaren och att både läsa på och mellan raderna."

Filer

Ladda ner och skriv ut

Oventenskapliga studier: Gratis lärarhandledning