Bonnierförlagen, 2022-03-11

Så funkar krig och konflikter – lärarhandledning

Boken Så funkar krig och konflikter ger eleverna verktyg för att utveckla förståelse för och kunskaper om möjliga orsaker bakom konflikter. Boken drar paralleller mellan elevnära exempel och världen för att konkretisera det som kan upplevas komplext. Det här materialet är framtaget för att stödja arbetet med läsningen av boken. Här finner du tips på aktiviteter att göra före, under och efter läsningen. Ord och begrepp att arbeta med och förslag på frågeställningar.

Så funkar krig och konflikter passar för grundskolans äldre elever. Boken innehåller gripande reportage skrivna av Martin Schibbye. Läs gärna igenom boken själv först, då är du väl förberedd och kan möta elevernas reaktioner och frågor på ett bra sätt.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Så funkar krig och konflikter – gratis lärarhandledning