Bonnierförlagen, 2022-06-20

Så funkar Sverige och Valhandboken – lärarhandledning

Boken Så funkar Sverige är en faktabok om landet Sverige. Precis som titeln antyder kommer ni att efter arbetet med boken veta det mesta om hur Sverige fungerar och vad ni kan göra om saker och ting inte fungerar. Genom läsning av boken och diskussion om innehållet får eleverna verktyg för att utveckla förståelse för och kunskaper om landet Sverige och hur allt fungerar från det lilla till det stora. 

Det här materialet är framtaget för att stödja arbetet med läsningen av boken. 

Här finner du tips på aktiviteter att göra före, under och efter läsningen. Förslag på frågeställningar och aktiviteter att arbeta vidare med kopplat till Lgr 22 och innehållet i texten. 

Via högläsning och samtal om innehållet delar ni läsupplevelsen. Utgå från elevernas förkunskaper och intressen, stanna upp under läsningen, red ut oklarheter och konkretisera ord och begrepp. Vid högläsning övar eleverna på förmågan att lyssna och via samtal synliggörs allas olika textkopplingar och ni byter erfarenheter, kunskaper och tankar med varandra. 

 

Filer

Ladda ner och skriv ut

Så funkar Sverige – gratis handledning

Ladda ner och skriv ut

Valhandboken – gratis handledning