Bonnierförlagen, 2021-10-19

Sagasagor: fiffiga kroppen och finurliga knoppen – lärarhandledning

Goda vanor grundläggs tidigt och förskolan har en viktig roll i att stötta barn så att de får med sig goda vanor som håller i sig även senare i livet. Forskning har visat att rörelse och aktivitet hos barn i förskoleålder har positiva eff ekter på deras fysiska, mentala och kognitiva hälsa. Dessutom förebygger fysisk aktivitet och hälsosam mat risken för en rad kroniska sjukdomar. Vi vet att förskolan är en fantastisk resurs för att nå ut till barn, men också deras föräldrar. Genom ert arbete med Sagasagor: Fiffiga kroppen och  naturliga knoppen och med den här handledningen kan vi tillsammans göra Sverige till ett hälsosammare land. Ni är hälsohjältar för våra barn! Carolina Klüft Generation Pep 

Filer

Ladda ner och skriv ut

Sagasagor: Fiffiga kroppen och finurliga knoppen – gratis lärarhandledning