Bonnierförlagen, 2022-07-01

Tänk som en forskare – lärarhandledning

Boken Tänk som en forskare ger eleverna verktyg att utveckla förståelse för och kunskaper om vad vetenskap kan handla om, hur vår hjärna kan spela oss ett spratt, hur man samlar in fakta och betydelsen av vetenskapliga begrepp. Berättelsen tar läsaren med på forskningens snåriga väg från förr till idag.

Boken drar paralleller mellan elevnära exempel och världen för att konkretisera det som kan upplevas komplext.

Det här materialet är framtaget för att stödja arbetet med läsningen av boken.

Handledning av Linda Engvall.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Tänk som en forskare – gratis lärarhandledning