Bonnierförlagen, 2021-09-28

Världens hemskaste sjukdomar – lärarhandledning

I denna handledning presenteras först boken. Därefter ges exempel på hur boken kan kopplas samman med skolans läroplan och några av de ämnen som eleverna läser på mellanstadiet. Sist följer olika uppgifter som kan användas tillsammans med eleverna före, under och efter läsning. Uppgifterna är framtagna för mellanstadiet och tänkta att skapa läsintresse, utveckla elevernas läs- och skrivförmåga men också att ge eleverna kunskap om människans historia och de sjukdomar som under historien drabbat oss.

Lärarhandledningen är framtagen av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Världens hemskaste sjukdomar – lärarhandledning