Lärarhandledning

Lärarhandledning

Ladda ner våra lärarhandledningar

Här hittar du lärarhandledningar och lektionsunderlag till flera av Bonnier Carlsen och Bonnier Faktas böcker. Tanken är att de ska vara stöd och inspiration för dig att använda i klassrummet. Lärarhandledningar får ladda ner, skrivas ut och kopieras fritt och vi har material för hela låg-, mellan- och högstadiet.

Lärarhandledningarna på arabiska hjälper dig som modersmålslärare att via ett lustfyllt läsande lära ut arabiska språket. Övningarna inkluderar läsförståelse, ordförståelse, grammatik med mera. Innehållet och svårighetsnivåerna är noga anpassade till olika kunskapsnivåer.

Lärarhandledning mellanstadiet

Maria Dufva: Värsta bästa nätet

Klicka och skriv ut lärarhandledning till Värsta bästa nätet

Det här skolmaterialet är tänkt som ett stöd för alla er som möter barn i skolan, eller kanske egentligen ett samtida ”reason-to-speak” om en värld vi inte riktigt delar med barnen. Vi lever alla, oavsett ålder, på samma internet, men vi lever där på olika sätt. Barnen är experterna på sina liv på nätet, men vi vuxna ska finnas där lika självklart som vi gör i trafiken och vid poolen. Det här är ett lärarstöd som bygger på Värsta bästa nätet av Maria Dufva.

 

 

Maria Dufva: Värsta bästa nätet
Lärarhandledning mellanstadiet

Maria Dufva & Maria Ahlin: Värsta bästa svårsnacket

Klicka och skriv ut lärarhandledning till Värsta bästa svårsnacket

Det här skolmaterialet är tänkt som ett stöd och ett under­ lag för samtal, för dig som arbetar med barn och unga. I och med att porr idag är så lättåtkomligt och många barn och unga är nyfikna på sex och porr så har de ofta hun­ nit före oss vuxna – vi som kanske inte riktigt insett hur mycket, hur ofta och hur tidigt i åldrarna de som växer upp idag möter porr.

Vi vill ge barn och unga möjlighet att tänka kritiskt kring saker de ser och hör som är kopplat till porr, och skapa sig en egen fungerande kompass när det kommer till sex.

 

Maria Dufva & Maria Ahlin: Värsta bästa svårsnacket
Lärarhandledning mellanstaidet

Anders Hansen & Mats Wänbladh: Hjärnstark junior

Ladda ner och skriv ut lärarhandledningen till Hjärnstark junior

I Hjärnstark junior Anders Hansen och Mats Wänblad hur fysisk aktivitet påverkar hjärnan när det gäller koncentration, mående, sömn och mycket mer. I boken Hjärnstark junior finns avsnitt om hur hjärnan fungerar och inspirerande tips för mer rörelse. Handledningen fungerar som ett komplement – här hittar du ännu fler övningar som fungerar ute och inne, i klassrummet, på fritids, fritidsklubben och på skolgården. Här finns också samtalsfrågor till texten, ord- och begreppsförklaringar och kopieringsunderlag. Handledningen är även ett stöd när ni arbetar med faktatexter och ger tips på hur man kan ge eleverna verktyg för att ta sig an, först och skriva en sakprosatext. Handledningen är gjord av Malin Wedsberg.

 

Anders Hansen & Mats Wänbladh: Hjärnstark junior
Lärarhandledning mellanstadiet

Anders Hansen & Mats Wänbladh: Skärmhjärnan junior

Ladda ner och skriv ut lärarhandledningen till Hjärnstark junior

Skärmhjärnan junior berättar Anders Hansen och Mats Wänblad om hur skärmar och hjärnor fungerar ihop och varför hjärnan reagerar som den gör på skärmprylar. De beskriver hur man kan använda skärmar och dra nytta av deras fördelar utan att låta dem ta kontrollen över ens liv. Författarna ger tips på vad man ska tänka på för att inte alltid välja skärmen framför något annat roligt. Och förklarar varför det är viktigt att göra andra saker också!

Handledningen fungerar som ett komplement till boken. Den innehåller samtalsfrågor till texten, ord- och begreppsförklaringar och kopieringsunderlag. Här finns också övningar och utmaningar för att minska elevernas skärmtid (och kanske också lärarens …)

Lärarhandledning av Malin Wedsberg

Anders Hansen & Mats Wänbladh: Skärmhjärnan junior
Lärarhandledning lågstadiet

Camilla Brinck: Musse & Helium: En oväntad vändning

Ladda ner och skriv ut lärarhandledningen

Böckerna om Musse och Helium passar utmärkt att ha som grund och utgångspunkt i värdegrundsarbete. Övningar och uppgifter kring värdegrundsarbete hittar du i lärarhandledningarna till de övriga böckerna om Musse och Helium. De tränar vi-känsla, gruppkänsla, samarbete, empati och trygghet, stärker elevernas självkänsla och självförtroende och är till hjälp i arbetet mot utanförskap och mobbing. Tänk på att det viktiga i samarbetsövningar inte är vad den enskilde individen gör eller säger, det är samarbetet i gruppen som ska stå i fokus.

Den här handledningen innehåller också övningar som ska hjälpa dig att få dina elever att utveckla sin läsförståelse, och därmed sin läslust genom att arbeta med ordförståelse, läsförståelsefrågor på tre nivåer, träna på att använda läsförståelsestrategier och att göra textkopplingar.

Här finns också bild- och skrivuppgifter, matte- och NO-övningar med anknytning till berättelsen.

Ladda ner bildspel här

Camilla Brinck: Musse & Helium: En oväntad vändning
Lärarhandledning lågstadiet

Camilla Brinck: Musse & Helium: Den hemlighetsfulla världen

Ladda ner och skriv ut lärarhandledningen

Böckerna om Musse och Helium passar utmärkt att ha som grund och utgångspunkt i värdegrundsarbete.

Övningar och uppgifter kring värdegrundsarbete hittar du i lärarhandledningarna till de övriga böckerna om Musse och Helium. De tränar vi-känsla, gruppkänsla, samarbete, empati och trygghet, stärker elevernas självkänsla och självförtroende och är till hjälp i arbetet mot utanförskap och mobbing.

Tänk på att det viktiga i samarbetsövningar inte är vad den enskilde individen gör eller säger, det är samarbetet i gruppen som ska stå i fokus.

Här kan du också ladda ner ett bildspel Musse & Helium: Den hemlighetsfulla världen.

Camilla Brinck: Musse & Helium: Den hemlighetsfulla världen
Läsförståelse

Klass 1b läsförståelse

Ladda ner och skriv ut läsförståelse

Barnens egen favoritserie där både killar och tjejer kan känna igen sig.

Klass 1b läsförståelse