Bonnierförlagen, 2022-02-18

Foto: Caroline Andersson

2021, året då svenska folket läste och lyssnade på böcker som aldrig förr

Bokbranschen har fortsatt växa under pandemin, förra året med hela 6,3% på totalen. Den kraftiga tillväxten för de digitala abonnemangstjänsterna, som vi börjat vänja oss vid, har fortsatt och ökat med 16,2 % under året. Mer anmärkningsvärt är att även den tryckta boken såg ett uppsving på 4 % under året tack vare kraftig tillväxt i internetbokhandeln. Glädjande att också fysisk bokhandel ökade med 4,3 %.

Mattias Fyrenius, vd, Bonnierförlagen:
─ Att 2021 var ett turbulent och på många sätt besvärligt år i samhället är nog alla överens om. För bokbranschen var det dock ännu ett starkt år och vi såg en rekordförsäljning av såväl fysiska som digitala böcker. Bonnierförlagen hade ett mycket fint år där vi tog marknadsandelar inom samtliga genrer och kanaler. Vår utgivning och våra författare belönades dessutom med ovanligt många fina litterära priser, stipendier och positiva omnämnanden. Vi vill vara det ledande förlagshuset i Sverige såväl litterärt som kommersiellt. 2021 levde vi verkligen upp till det.

Bredd i utgivningen

Bonnierförlagen är Sveriges ledande förlagshus såväl litterärt som kommersiellt inom alla genrer. Vi gav ut över 600 nya titlar under 2021 och sålde totalt över 20 miljoner böcker sett till alla format.

I bokhandeln fortsatte framgången för fenomenet Där kräftorna sjunger av Delia Owens (Forum) som hittills har sålt 600 000 ex. Andra storsäljare under året var Anders Hansens Depphjärnan: Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? (Bonnier Fakta) och Lucinda Rileys serie om de sju systrarna (Bazar). Vår breda utgivning inkluderade också titlar som Saddam Husseins nya roman (Albert Bonniers Förlag) av Ali Derwish samt en lättläst version av Siduri Polis viktiga Hur du lyckas i en vit värld (Bokförlaget Hedvig).

Foto: Emily Dahl

Bonnier Carlsen-författarna David Sundin, Camilla Brinck och Martin Widmark & Helena Willis fortsatte under året underhålla många barn och deras vuxna. Den Bookerprisbelönade Shuggie Bain av Douglas Stuart (Albert Bonniers Förlag) fängslade inte bara läsarna utan utsågs också av Kulturnytt i P1 till en av årets bästa böcker. Förlaget Romanus & Selling ger alltjämt läsarna både nya och etablerade röster, som debutanten Lina Nordquists Dit du går, följer jag och Lesbiska ligan, andra delen i Mian Lodalens svit om samkönad kärlek i Stockholm under decennierna.

Våra författare vinner prestigefulla priser

Bonnierförlagens författare plockade hem runt 80 priser, stipendier och utmärkelser under 2021 – ett kvitto på att våra kompetenta förläggare har fingertoppskänsla när det gäller att hitta berättelser och författarskap som berör. Elin Cullbergs Eufori (Wahlström & Widstrand) utsågs till Augustprisvinnaren i skönlitteratur 2021, Wahlström & Widstrands första Augustpris. Läsarna röstade fram Ann-Hélene Laestadius Stöld (Romanus & Selling) till Årets Bok 2021. Lasse Wierup mottog Guldspaden för Gangsterparadiset (Forum). Elnaz Baghlanian, debutant med verket Prologer (Albert Bonniers Förlag), prisades av Samfundet De Nio. Elin Persson tilldelas Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2021 för sin debutroman De afghanska sönerna (Bonnier Carlsen). Listan är som sagt lång vilket vi är mycket stolta över.

Läsfrämjande, ett långsiktigt arbete

Vi måste göra vad vi kan för att ge de yngre medborgarna de bästa förutsättningarna till läsning. Bonnierförlagen tror starkt på att det bästa är att angripa den minskande läsningen bland unga också på gräsrotsnivå. Därför medverkar vi i flertalet läsfrämjande initiativ.

Den stora läsutmaningen, där Bonnier Carlsen tillsammans med Adlibris, Rabén & Sjögren och Natur & Kultur bjöd in alla fjärdeklassare i Sverige, är ett exempel.

Bonnierförlagen och Adlibris arrangerade också en tävling i syfte att uppmärksamma folkbibliotekens kreativa insatser för att upprätthålla läsfrämjande under pandemin: hemleverans av böcker, skattjakter, kapprumsbibliotek och närbibliotek på sim- och sporthallar.

Ulrika Caperius, förläggare på Bonnier Carlsen och ansvarig för Bonnierförlagens läsfrämjande arbete:
─ Det finns otaliga bibliotekarier runtom i landet som brinner för sitt arbete. De arbetar på frontlinjen med att skapa och sprida läslust. Deras arbete får inte underskattas. Med tanke på att en halv miljon av Sveriges skolelever tyvärr saknar tillgång till ett bemannat skolbibliotek är det glädjande att de möts av engagerade personer när de besöker folkbiblioteket.

Vår klimatreduktionsstrategi granskad och godkänd

Bonnierförlagen anslöts under 2021 till Science Based Targets initiative, vilket betyder att vår klimatreduktionsstrategi är granskad och godkänt av tredje part, och ligger i linje med Parisavtalet. Utöver detta har vi under året kompenserat för de utsläpp vi ännu inte kunnat undvika, bland annat genom att skydda skog i Afrika och Centralamerika.

Eva Hansén, produktionschef, Bonnierförlagen:
─ Bonnierförlagens två största tryckerier, Livonia och ScandBook, har sedan 2021 enbart förnyelsebar el. Elmixen i vår leverantörskedja står för en större del av våra utsläpp, så det här är ett viktigt steg framåt mot vårt mål att minska vårt CO2e-avtryck med 25% till 2025 jämfört med 2019 års nivåer.

Ökad konkurrens om uppmärksamheten

Mattias Fyrenius, vd, Bonnierförlagen:
─ En stor fråga det kommande året för Bonnierförlagen och bokbranschen är naturligtvis hur läsare och lyssnare kommer att bete sig nu när samhället öppnar upp och konkurrensen om uppmärksamheten ökar. Vi tror ändå, med erfarenhet från det gångna året, att berättelsen och boken, i något av alla format som nu erbjuds, kommer att stå fortsatt stark.