Bonnierförlagen, 2020-01-14

Bokklubben Svalan avvecklas

I takt med att konsumtionsbeteenden förändras så har efterfrågan på Bokklubben Svalans unika bokguide-tjänst minskat. Svalan, som i 78 år varit Sveriges mest personliga bokguide, går därför i pension och alla medlemmar erbjuds istället förmånliga medlemskap i systerklubben Bonniers Bokklubb.

– Jag är övertygad om att efterfrågan på kvalitativa boktips är lika stor som någonsin, men det arbetssätt som varit ett signum för Svalan, med personliga boktips per telefon, efterfrågas i allt mindre utsträckning idag. Vår ambition är att även i framtiden vara den självklara guiden till stora läsupplevelser för våra medlemmar,säger Annette Tannerfeldt, Chef Bonniers Bokklubbar.

Fram till midsommar kommer verksamheten i Bokklubben Svalan att fortsätta som vanligt. Därefter sker en successiv övergång till Bonniers Bokklubb. Alla medlemmar i Bokklubben Svalan kommer att erbjudas ett förmånligt medlemskap i Bonniers Bokklubb. Samtliga medarbetare, nio bokguider och en säljchef, inom Svalan kommer att gå vidare utanför Bonnierförlagen.

 ________________

För ytterligare information

Annette Tannerfeldt, Chef Bonniers Bokklubbar, Annette.Tannerfeldt@bonnierforlagen.se, 070 873 89 39

Sara Börsvik, VD, Bonnierförlagen, sara.borsvik@bonnierforlagen.se, 072 571 36 57

Presskontakt:

Jenny Bjuhr Berggren, CMO, Bonnierförlagen, jenny.bjuhr.berggren@bonnierforlagen.se, 070 721 54 17