Bonnierförlagen, 2020-04-29

Foto: Johanna Stenius

Bonnierförlagen åker inte till Bokmässan i Göteborg

Bonnierförlagen åker inte till Göteborg men har fortsatta samtal med Bokmässan kring digital produktion/tv-sändning för ett fåtal noga utvalda delar av programmet.

I förra veckan kommunicerade Bonnierförlagen att vi inte såg någon möjlighet för författare och medarbetare att delta i ett fysiskt arrangemang i Göteborg i september. Samtidigt var vi tydliga med att vi såg positivt på att mässan tar fram förslag gällande digitala alternativ och att vi ville låta dem presentera dessa innan vi fattade beslut om vår medverkan i en alternativ Bokmässa.

Efter att idag ha tagit del av Bokmässans presentation av den s.k. plan B ser vi inte att det blir aktuellt med ett brett digitalt program, men att det fortfarande kan vara möjligt att skapa ett kvalitativt tv-sänt/digitalt program för ett fåtal noga utvalda delar av mässans planerade programpunkter.

För Bonnierförlagen innebär detta att vi ställer in alla arrangemang i Göteborg och lägger vårt fokus på att skapa relevant uppmärksamhet och engagemang kring höstens aktuella böcker och författare även utan Bokmässan som draghjälp. Parallellt med detta fortsätter vi dialogen med Bokmässan för att ta ställning till förslaget om ett tydligt avgränsat digitalt/tv-sänt program i nästa vecka.