Bonnierförlagen, 2021-11-23

Bonnierförlagen antar Breakit Impact Challenge 2021

För andra året i rad deltar Bonnierförlagen i hållbarhetsutmaningen Breakit Impact Challenge. Utmaningen går ut på att i fem steg på 30 dagar göra förlaget mer klimatsmart. Bakom utmaningen står nyhetssajten Breakit.

Att medverka i Breakit Impact Challenge innebär att företag och organisationer ser över bland annat sina resor, lokaler och affärsmodell för att minska sitt klimatavtryck. Bonnierförlagen medverkade och klarade förra årets upplaga, så utmaningarna för 2021 har specialutformats och fokuserar på att förändringarna som gjordes 2020 fortfarande efterlevs. Dessutom erbjuds en bonusnivå som utmanar alla att gå ett steg längre.

Mattias Fyrenius, vd för Bonnierförlagen:

– Bonnierförlagen har arbetat med hållbarhetsfrågor i flera år redan och det finns ett enormt engagemang hos våra medarbetare. Vi arbetar hela tiden för att minska våra utsläpp, klimatarbete tar aldrig slut. Vår medverkan i Breakit Impact Challenge förra året ledde till flera förändringar som nu blivit det nya normala. Små förändringar med små medel har gett positiva effekter.

Bonnierförlagens deltagande i Breakit Impact Challenge 2020 ledde bland annat till att:

  • Omformulering av vår resepolicy och beslut att tåg är förstahandsval för affärsresor inom Norden.
  • Kontroll av elförbrukning och säkerställning av förbrukning av endast grön el i våra lokaler med LED-lampor överallt.
  • Uppdatering av vår uppförandekod vilket resulterade i att den förutom leverantörer också inkluderar våra kunder – alla som vill samarbeta med oss måste aktivt arbeta för att minska sitt eget klimatavtryck.
  • Utredning i samarbete med våra tryckerier för att utläsa deras klimatpåverkan och vad vi kan göra för att förbättra den.

Bonnierförlagen har också beslutat att minska sitt totala Co2e-utsläpp med 25% till år 2025, jämfört med 2019 års nivåer. Det kräver att förlagshuset arbetar brett för att i alla led göra fler klimatsmarta val. Målet är att minska utsläppen, men de utsläpp som i dagsläget inte går att undvika klimatkompenseras med 120 %.