Bonnierförlagen, 2020-11-09

Bonnierförlagen blir mer klimatsmart genom Breakit Impact Challenge

Klimatutmaningen Breakit Impact Challenge är utformad för att få företag att bli mer klimatsmarta på 30 dagar. Bonnierförlagen har antagit utmaningen som anordnas av nyhetssajten Breakit.

Bonnierförlagen kommer i fem steg att se över olika delar av förlagshusets verksamhet för att minska vår påverkan på miljön:

  • Steg 1 ─ Våra resor
  • Steg 2 ─ Vår arbetsplats
  • Steg 3 ─ Våra leverantörer
  • Steg 4 ─ Vår affärsmodell
  • Steg 5 ─ Vår klimatpåverkan och klimatkompensation

Bodil Unenge, hållbarhetsansvarig på Bonnierförlagen och ledare av förlagshusets Breakit Impact Challenge-team

– Vid sidan av det övriga miljö-arbete som pågår inom Bonnierförlagen känns det angeläget med Breakits utmaning. Extra roligt med vår interna arbetsgrupp från olika avdelningar i förlagshuset och den stora gruppen med över hundra företag. Jag är säker på att vi kan lära och bli inspirerade av varandra.