Bonnierförlagen, 2022-06-10

Foto: Shutterstock

Bonnierförlagen får utmärkelsen Karriärföretag 2022

Varje år presenterar Karriärföretagen Sveriges mest attraktiva arbetsgivare i syfte att vägleda studenter och de som nyligen börjat jobba till en bra start på karriären. Bonnierförlagen är ett av företagen som får utmärkelsen ”Karriärföretag 2022”.

En expertpanel som består av specialister inom HR, kommunikation och sociala medier granskar arbetsgivaren för att säkerställa att de krav som finns för att få utmärkelsen efterlevs. Exempelvis måste ett högkvalitativt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare ur flera aspekter bedrivas.

Expertpanelens motivering:

"Bonnierförlagen har stort förtroende för sina medarbetare och ger dem en delaktighet i utvecklingen framåt. Här värdesätter man jämställdhet, hållbarhet och mångfald och värderingarna i företaget genomsyrar allt Bonnierförlagen gör. Genom medarbetar-undersökningar kollar Bonnierförlagen ständigt till så att trivseln är hög och visar att de är en arbetsgivare som bryr sig. Det säger mycket om Bonnierförlagen!"

Bonnierförlagen har i flera år arbetat för att utforma ett kompentensprogram som utvecklar medarbetarna på ett individuellt plan samtidigt som det kvalitetssäkrar förlagshuset nu och för generationer framåt. Arbetet stärker företagskulturen som bygger på värderingarna kvalitet, öppenhet, affärsmässighet, respekt och mod.

Thomas Thorhuus, HR-direktör på Bonnierförlagen:

–Vi vill vara en organisation i framkant, där varje medarbetare hela tiden kan inspireras och utveckla sin kompetens. Därför erbjuder vi alla medarbetare kompetensutveckling, vi har ett brett utbud av utbildningar och föreläsningar inom förlagsekonomi, skrivande, redigering, content marketing, mångfald, personlig effektivitet och annat.