Bonnierförlagen, 2023-06-20

Foto: Shutterstock

Bonnierförlagen gör medvetet pappersval för miljön

Bonnierförlagen har tagit ett stort steg mot att minska utsläppen genom att endast välja papper från Lessebo Paper för sina bilderböcker och illustrerade faktaböcker som trycks på obestruket papper.

Pappret erbjuder ett miljövänligare alternativ som genererar endast en bråkdel av utsläppen jämfört med många andra liknande papper.

Eva Hansén, Bonnierförlagens produktionschef:

På Bonnierförlagen är vi ständigt engagerade i att minska koldioxidavtrycket från våra böcker. Lessebo-pappret gör en verklig skillnad, och det markerar faktiskt en ny milstolpe i branschens miljöarbete. Det är särskilt tillfredsställande att vår ägare, Bonnier Books, har varit en drivande kraft bakom utvecklingen av pappret – det skickar en tydlig signal om hur mycket miljön prioriteras inom hela förlagsgruppen.

Eva Hansén foto Caroline Andersson Renaud

Pappret är utformat för att erbjuda en överlägsen läsupplevelse med sin höga opacitet och behagliga yta. Dessutom ger det en känsla av tjocklek och tyngd till böckerna. Under våren har ett stort antal böcker producerats på detta papper och efter att ha utvärderat och ytterligare förfinat papprets egenskaper tar Bonnierförlagen nu steget att producera samtliga illustrerade böcker som trycks på obestruken kvalitet på det här pappret. Det innebär att förlagshuset kan producera vackra och läsvärda böcker och samtidigt ta ett viktigt steg för att reducera utsläpp.

Eva Hansén:

– Det här pappret från Lessebo Paper är framtidens val för både stora och små förlag. Till en relativt låg kostnad minskar utsläppen markant. Kostnaden är väl värd den miljöbesparing som uppnås. Ett ton av pappret genererar endast 25 kg CO2 under produktionsprocessen, vilket är avsevärt lägre än det europeiska genomsnittet.

Bonnierförlagen har i flera år tryckt alla böcker på FSC-märkt papper. Det innebär att det trä som används i pappersproduktionen kommer från certifierade och ansvarsfulla skogsbruk som tar hänsyn till både människor och miljö. Lessebo-pappret är även det FSC-märkt och producerat med förnyelsebar energi. Det är faktiskt det enda pappret i världen som har erhållit Cradle to Cradle® Gold-certifiering.

Bland de titlar som tryckts på det nya pappret syns till exempel Det växer saft och sylt överallt av My Feldt, Grilla av Tareq Taylor och Lars Lerins Pojkarna på sommarön.