Bonnierförlagen, 2018-02-19

Bonnierförlagen gör stor webbsatsning som ett led i ökat fokus på digital kommunikation

Bonnierförlagen väljer fullservicebyrån Oh My! som partner i sin stora satsning på nya webbar för samtliga förlag. Satsningen omfattar 13 webbplatser / varumärken. De nya webblösningarna kommer att rullas ut under 2018.

Som Sveriges ledande digitala förlagshus behöver vi säkerställa att vi har en modern och välfungerande webbnärvaro med utgångspunkt från våra målgruppers behov, säger Jenny Bjuhr Berggren, Kommunikationsdirektör på Bonnierförlagen. Vi träffade flera olika digitala byråer men kände att Oh My! matchade våra ambitioner bäst vad gäller både tekniska lösningar, kommunikation och förståelse för våra affärsmässiga utmaningar, fortsätter hon.

Grundstrukturen och den tekniska plattformen kommer vara densamma för alla förlagssajterna, därigenom skapas en smidig och effektiv förvaltning med möjlighet till vidareutveckling. Visuellt kommer varje förlag att få sitt eget uttryck, utifrån sin grafiska profil. Cecilia Claesson, chef för Nyhetsnavet på Bonnierförlagen, projektleder webbsatsningen.

För ytterligare information:

Jenny Bjuhr Berggren, Kommunikationsdirektör Bonnierförlagen
jenny.bjuhr.berggren@bonnierforlagen.se
Tel 070721 54 17

Bonnierförlagen
Bonnierförlagen är Sveriges ledande förlagshus, med en tillgänglig utgivningskatalog på drygt 13 600 utgåvor, varav nästan 8 000 är digitala. 2018 ger Bonnierförlagen ut cirka 540 nya titlar. Förlagshuset består av Albert Bonniers Förlag, Bokförlaget Forum, Bokförlaget Max Ström, Bonnierförlagen Lära, Bonnier Audio, Bonnier Bookery, Bonnier Carlsen, Bonnier Fakta, Bonnier Pocket, Igloo Books Sverige, Kartago, Lovereads, Månpocket, Orosdi-Back, Reseförlaget samt Wahlström & Widstrand. I Bonnierförlagen, som sysselsätter ca 270 personer, ingår också Bonniers Bokklubbar, agenturen Bonnier Rights, samt Bonnier Brands.