Bonnierförlagen, 2019-08-21

Bonnierförlagen har idag slutit ett treårigt avtal med Storytel

Bonnierförlagen har idag ingått ett avtal med Storytel. Efter en lång period av förhandling har parterna enats om ett långsiktigt samarbetsavtal.  Avtalet löper på tre år och träder i kraft 1 september.

Efter oenigheter i samarbetet beslöt Bonnierförlagen att från och med 1 april i år inte släppa nya böcker till Storytel. Idag har ett nytt avtal ingåtts mellan parterna vilket innebär att Bonnierförlagens samtliga titlar återigen kommer erbjudas läsare och lyssnare i Storytels tjänst.

Avtalet omfattar Bonnierförlagens hela digitala utgivning som innehåller 2 000 ljudböcker och 7 000 e-böcker – samt framtida utgivning. Utgivningen rymmer nya böcker och backlisttitlar inom alla genrer – från barn och ungdomsböcker till skön- och facklitteratur från Bonnierförlagens samtliga förlag.

Håkan Rudels, VD, Bonnierförlagen:

– I och med detta avtal har vi säkrat förutsägbara och långsiktigt hållbara ersättningsnivåer för oss och alla våra författare, vilket har varit helt avgörande för oss. Samtidigt gör detta avtal att vi kan lägga all energi på att fortsätta investera i och utveckla nya berättelser, författarskap och litteratur. Jag är väldigt glad över att alla våra författares böcker återigen erbjuds Storytels läsare och lyssnare. Det är min övertygelse att det här samarbetsavtalet är bra för hela den svenska bokbranschen.

Jonas Tellander, VD, Storytel:

–Jag gläds enormt åt att Storytels kunder åter kan läsa och lyssna på hela Bonnierförlagens katalog, inklusive alla nya böcker. Storytel och Bonnierförlagen har haft intensiva förhandlingar under sommaren som slutligen utmynnade i att vi kunde ingå avtalet idag. Det har varit ett givande och ett tagande där vi nu hittat en långsiktig lösning som även skingrar eventuell osäkerhet kring Storytels erbjudande i Sverige, och som båda parter är nöjda med. Genom avtalet kommer Storytel ha en rimlig marginal på Bonnierförlagens böcker, vilket varit ett avgörande villkor. Det är ett bra avtal för båda parter, och där de stora vinnarna är våra kunder och författarna.

För ytterligare information:

Bonnierförlagen
Håkan Rudels, VD, Bonnierförlagen
hakan.rudels@bonnierbooks.com, tel +46 73 773 80 65

Katarina Arborelius, chef företagskommunikation, Bonnierförlagen
katarina.arborelius@bonnierforlagen.se, tel +46 70 696 66 90

Storytel
Jonas Tellander, VD, Storytel
jonas.tellander@storytel.com, tel +46 70 261 61 36

Dan Panas, kommunikationschef, Storytel
dan.panas@storytel.com, tel: +46 70 186 52 90