Bonnierförlagen, 2020-03-04

Foto: Erik G Svensson

Bonnierförlagen i framkant gällande jämställdhet

Inför den Internationella Kvinnodagen den 8 mars har Dagens Industri publicerat en kartläggning av könsfördelningen i ledningsgrupperna i Sveriges 1 000 största företag. Trots att utvecklingen går åt rätt håll är det fortfarande bara 194 bolag som har en jämställd ledningsgrupp. I Dagens Industris ranking hamnar Bonnierförlagen på en stark 10:e plats.

Bakom utmärkelsen finns några intressanta siffror värda att nämna. Förutom att vi leds av en kvinnlig VD så har vi en kvinnlig majoritet i vår styrelse. Av totalt sju styrelseposter så innehas fyra av kvinnor. Vidare har vi en bra fördelning i vår ledningsgrupp med fem kvinnor och sex män. Tittar man på hur fördelningen ser ut i ledande positioner totalt sett så har Bonnierförlagen 68% kvinnliga chefer.

– Vi är stolta och glada över att vara ett företag som ligger i framkant gällande jämställdhet. Vi är övertygade om att en jämn representation mellan män och kvinnor i ledande befattningar har positiva effekter både på vår affär och vårt samhälle i stort, säger Sara Börsvik, VD.

Läs mer om DI:s 50/50 lista.

På bilden: Bonnierförlagens ledningsgrupp. Övre raden från vä: Jonas Byström förlagschef Bokförlaget Hedvig, Fenix Förlag och Bonnierförlagen Lära, Mattias Fyrenius förlagschef Bonnier Carlsen, Sara Börsvik VD, Jesper Monthán vice VD, Isa Widerståhl förlagschef Albert Bonniers Förlag, Håkan Köhler analyschef (här: administratör åt ledningsgruppen) och Anders Vendelvik CIO. Nedre raden från vä: Göran Wiberg försäljningsdirektör, Åsa Selling förläggare och grundare Romanus & Selling och förlagschef Bonnier Bookery, Thomas Thorhuus HR-chef, Anna-Lena Hernvall förlagschef Bokförlaget Ester Bonnier och Jenny Bjuhr Berggren CMO.