Bonnierförlagen, 2020-04-16

Foto: Erik G Svensson

Bonnierförlagen inför korttidsarbete för stödfunktioner

Bokbranschen påverkas, likt många andra, av den minskade aktiviteten i butiker och köpcentrum runt om i Sverige och man noterar en kraftigt minskad försäljning i fysisk bokhandel som konsekvens av coronapandemin. För Bonnierförlagen medför detta både minskade försäljningsintäkter och lägre arbetsbeläggning i vissa delar av organisationen.

Bonnierförlagen har därför beslutat att, under en begränsad period, tillämpa korttidsarbete för ett antal medarbetare. Syftet med åtgärden är att på kort sikt få en tydlig kostnadsbesparing och därigenom undvika mer genomgripande och långsiktiga åtgärder. Förlagsredaktionerna och kommunikationsavdelningen berörs inte av detta utan kommer att fortsätta arbeta som vanligt.

Sara Börsvik, VD Bonnierförlagen:

– För oss är det viktigt att i mesta möjliga mån arbeta på utifrån vår planerade utgivning samtidigt som vi kortsiktigt måste möta det stora försäljningstappet i fysisk bokhandel. Vi är övertygade om att böcker och berättelser har en central betydelse för såväl personlig som samhällelig utveckling och spelar en ännu viktigare roll i en tid av osäkerhet – som glädjeämne, för att skingra tankarna eller genom att ge nya perspektiv.