Bonnierförlagen, 2021-12-15

Bonnierförlagen och Sveriges Författarförbund ingår nytt översättaravtal

Bonnierförlagen och Sveriges Författarförbund har idag kommit överens om ett nytt översättaravtal. Det nya avtalet består av ett samarbetsavtal med grundvillkor samt minimihonorarsvillkor och innebär förändringar i avtalstid och ersättningsmodell.

Det nya avtalet ersätter det befintliga från 2018 och innebär förändringar i avtalstid och ersättningsmodell. Branschstandarden bibehålls, men kompletteras med en ny ersättningsmodell som tar höjd för när utgivning sträcker sig över lång tid, vilket allt oftare är fallet vid digital utgivning. Avtalstiden är enhetlig för alla format och tydligare för översättaren.

Digitaliseringen ställer nya krav

Det senaste året har Bonnierförlagen och Sveriges Författarförbund intensifierat dialog och samarbete för att skapa en samsyn på bokmarknaden med dess nya möjligheter och utmaningar. Bokmarknaden är under stor förändring och varje avtal som tecknas kommer att vara med och avgöra litteraturområdets framtid.

Mattias Fyrenius, vd på Bonnierförlagen:

– Det avtal vi nu enats om är modernt, tydligt och anpassat till en utgivning med allt större digitala inslag. Det nya avtalet ger översättarna en större tydlighet gällande avtalstiden jämfört med branschstandard och möjlighet till ytterligare ersättning vid en lång utgivning. Samtidigt ger det Bonnierförlagens översatta verk de bästa förutsättningarna att nå så många läsare som möjligt i alla format.

Författarförbundets ordförande Grethe Rottböll:

– Att knyta avtal handlar inte bara om att bevaka rättigheter utan också om att öva sig i att se den andres perspektiv. Vi är därför glada över att denna förhandling fått ta tid och skötts med lyhördhet från motpartens sida. Nu har vi äntligen ett nytt översättaravtal på plats.

Avtalet börjar gälla den 1 februari 2022 och gäller under minst fem år.

För mer information

Mattias Fyrenius, vd Bonnierförlagen, 08-696 80 00, mattias.fyrenius@bonnierforlagen.se

Maria Martinsson, förlagsjurist Bonnierförlagen, 072-204 00 29, maria.martinsson@bonnierforlagen.se

Grethe Rottböll, ordförande Sveriges Författarförbund, 070-777 58 59, grethe.rottboll@forfattarforbundet.s

Maria Wande, förbundsjurist Sveriges Författarförbund, maria.wande@forfattarforbundet.se