Bonnierförlagen, 2020-08-20

Bonnierförlagen Publishing Software licensierar Mockingbird™ till Norstedts Förlagsgrupp

Mockingbird™ stödjer förlagsprocesser från att idén till en berättelse föds, via det redaktionella arbetet och produktion till kommunikation och försäljning. Nu tecknar Norstedts Förlagsgrupp avtal om att bli kund.

Det molnbaserade, fristående förlagssystemet fokuserar på användarvänlighet och integrering av information från olika system. Detta säkerställer att exempelvis webbsajter och återförsäljarsystem har tillgång till relevant och aggregerad information från alla stadier i en berättelses livscykel.

Systemet används i princip av alla som arbetar inom ett förlag och är idag en naturlig del av förlagsprocessen inom Bonnierförlagen och Bonnier Books finska förlagsverksamheter. Mockingbird har utvecklats av Bonnierförlagen sedan 2015 och i samband med att systemet blir tillgängligt på licens bildas bolaget Bonnierförlagen Publishing Software.

Sara Börsvik, vd på Bonnierförlagen:

– Mockingbird har sedan vi startade utvecklingen bidragit till att våra förlagsprocesser bedrivs transparent, affärsmässigt och med fokus på användardriven utveckling. Vi ser stor potential i att fler förlag kan nyttja Mockingbird eftersom systemet är utvecklat och skräddarsytt för förlagsverksamhet. Med ännu fler användare som bidrar i det fortsatta utvecklingsarbetet kan vi utveckla och anpassa systemet efter marknadens behov.

Samarbetet med Norstedts Förlagsgrupp har föregåtts av en förstudie där särskilt fokus lagts på funktions- respektive konkurrensperspektiv samt andra legala aspekter.

Eva Gedin, vd på Norstedts Förlagsgrupp:

– Det blir mer och mer komplext att producera och distribuera ett verk i alla dess former idag, med Mockingbird får vi stöd för att jobba mer modernt och effektivt. Det finns inget liknande system på marknaden som kan möta våra behov. Norstedts Förlagsgrupp och Bonnierförlagen ska konkurrera om berättelserna, författarna och läsarna, inte om att ha bästa systemstödet.

Mockingbird effektiviserar utgivningsprocessen och underlättar för förlaget att förvalta värdefull information över längre tid. Systemet samlar all bokinformation på ett ställe, sedan kan den delas mellan avdelningar och med externa parter. Agil utveckling med löpande releaser skapar flexibilitet, vilket låter förlaget anpassa utgivningen i takt med exempelvis ändrade läsarbeteenden.

Fakta Mockingbird

  • Product Lifecycle Management-system för förlag
  • Molnbaserad miljö som hostas i Microsoft Azure
  • AD-integration och standardinloggning
  • Responsiv single page-webbapplikation
  • Continuous delivery
  • Microservice-arkitektur
  • Byggd med React och .NET

Bonnierförlagen Publishing Software

Bonnierförlagen Publishing Software säljer licenser av förlagssystemet Mockingbird™. Systemet stödjer hela förlagsprocessen från det att idén till en berättelse föds, genom det redaktionella arbetet och produktion till kommunikation och försäljning. Bonnier Publishing Software skapades år 2020 och är ett dotterbolag till Bonnierförlagen.

Om Norstedts Förlagsgrupp

Norstedts Förlagsgrupp är Sveriges äldsta förlagshus med en bred och uppmärksammad utgivning. Vi ger ut skönlitteratur, facklitteratur, barn och ungdomsböcker med både kvalitet och bredd. Förlagsgruppen består av Norstedts, Rabén & Sjögren, Massolit, Tiden, och B. Wahlströms, Norstedts Kartor, Böckernas klubb, Barnens bokklubb och Printz Publishing.

För mer information, kontakta:

Sara Börsvik • vd Bonnierförlagen • 072-57 136 57 • sara.borsvik@bonnierforlagen.se

Anders Vendelvik • CIO Bonnierförlagen • 070-58 285 88 •  anders.vendelvik@bonnierforlagen.se

Rickard Andersson • PR-ansvarig Bonnierförlagen, 076-69 583 47 • rickard.andersson@bonnierforlagen.se

Eva Gedin • vd Norstedts Förlagsgrupp • 08-769 88 59 • eva.gedin@norstedts.se

Olle Lidbom • Kommunikationschef Norstedts Förlagsgrupp • 070-18 521 15 • olle.lidbom@norstedts.se