Bonnierförlagen, 2019-01-29

Bonnierförlagen säljer Kartago till Cobolt

Bonnierförlagen har överlåtit Kartago Förlag till Cobolt Förlag AB. Kartago blir ett nytt imprint inom Cobolt och fortsätter sin utgivningslinje med i huvudsak ny, svensk seriekonst. I och med förvärvet av Kartago breddar och förstärker Cobolt sin utgivning, särskilt av svenska serieskapare. Kartagos grundare och tidigare förläggare Rolf Classon går in i det nya imprintet som förläggare. Ytterligare en redaktionell kraft kommer att rekryteras.

Kartago Förlag ger ut cirka 30 titlar om året. Böcker med bra historier, tecknade serier, humor, samhällskritik och satir. I utgivningen hittar man författare och serietecknare som Joakim Pirinen, Sara Bergmark Elfgren, Martin Kellerman, Lina Neidestam, Nina Hemmingsson, Jan Lööf, Louise Winblad, Jan Stenmark, Anneli Furmark, Sara Olausson, Gunnar Lundkvist, Pelle Forshed, Ester Eriksson, Moa Romanova, bland många andra.

Bodil Unenge, förlagschef Kartago:

– Med Cobolt som ägare känner vi oss trygga i att Kartagos utgivning och upphovspersoner får de allra bästa förutsättningar för ett fortsatt framgångsrikt serieliv.

Cobolt startade i Danmark 2008 och i Sverige 2014. Cobolts utgivning består till övervägande del av översatta serieböcker och album, bl a Gaston, Linda och Valentin, Spirou, Thorgal och Blueberry, men också svenska serieskapare som Mats Källblad, Joakim Lindengren och Emil Maxén.

Peter Sparring, förlagschef Cobolt:

– Vi ser mycket fram emot att ta över Kartagos fantastiska utgivning och ser det som en stor möjlighet för Cobolt att växa på såväl den svenska som danska seriemarknaden. Att vi i och med detta blir utgivare av Tintin även i Sverige är också något vi är väldigt glada för.

Ny säljrepresentant för Cobolt/Kartago blir Eva Svedberg Bokkonsult, ESB.

För en smidig övergång hanterar Bonnierförlagen fortsatt all försäljning och övrigt som rör Kartago Förlag fram till 31 mars. Därefter tar Cobolt över såväl backlist som nyutgivning. Lanseringen av påbörjad utgivning påverkas inte av köpet utan sköts av parterna i samförstånd.

För en smidig övergång hanterar Bonnierförlagen fortsatt all försäljning och övrigt som rör Kartago Förlag fram till 31 mars. Därefter tar Cobolt över såväl backlist som nyutgivning. Lanseringen av påbörjad utgivning påverkas inte av köpet utan sköts av parterna i samförstånd.

För ytterligare information kontakta

Bodil Unenge, bodil.unenge@bonnierforlagen.se, 070-548 55 30

Peter Sparring, peter@coboltforlag.se, 073-687 90 87