Bonnierförlagen, 2023-08-10

Foto: Shutterstock

Bonnierförlagens CO2e-utsläpp minskar med över 14 procent

Bonnierför­lagens mål är att minska CO2e-utsläppen från sin verksamhet med 25 procent till 2025. För att nå målet arbetar förlagshuset med miljöfrågan ur ett antal olika perspektiv och under 2022 var utsläppen 14,2* procent lägre än basåret 2019.

Mattias Fyrenius, Bonnierförlagens vd:

– Det är ett flertal medvetna initiativ som ligger bakom denna väldigt glädjande minskning, inte minst vårt val av papper. Vi använder idag ett papper med lägre gramvikt för att reducera produktionsvikten. Men det går inte att vila på gamla meriter då klimatkrisen blir alltmer påtaglig och skrämmande, vilket vi inte minst blivit påminda av denna sommar, så vi arbetar mot 2025 och framåt med fortsatt intensitet.

Bonnierförlagen blev 2021 det första svenska förlaget att knyta sina klimatmål till Science Based Targets initiative (SBTi). Det innebär att förlagshusets miljömål ligger i linje med Parisavtalets strävan att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Med hjälp av hållbarhetkonsulten South Pole mäts Bonnierförlagens utsläpp inom Scope 1─3, vilket inkluderar direkta utsläpp, indirekta utsläpp samt leverantörers utsläpp. Det ger en helhetsbild av förlagshusets klimatpåverkan som miljöarbetet sedan tar avstamp i.

De största utsläppen i bokbranschen sker under framställning och transport av böcker och papper. Bonnierförlagen har sedan flera år tillbaka arbetat för att förbättra processerna i linje med en tydlig hållbarhetsstrategi. I tätt samarbete med avtalstryckerier har elmix, transporter och hållbarhetsarbete kartlagts, utvärderats och justerats. Det har resulterat i att samtliga avtalstryckerier använder förnyelsebar el och trycker på papper med lägsta möjliga klimatavtryck.

Eva Hansén, Bonnierförlagens produktionschef:

– Vi tittar löpande på vad som kan förbättras. Vi har till exempel beslutat att uteslutande använda det papper från Lessebo Paper för fyrfärgstryck på obestruket papper som vår ägare Bonnier Books var med och utvecklade. Det släpper endast ut 25 kg CO2 per ton papper i produktionsprocessen, vilket är betydligt lägre än det europeiska snittet. Pappret är inte exklusivt för Bonnierförlagen, det finns tillgängligt för alla förlag och alla tryckerier som vill använda det.

Mattias Fyrenius:

– Som bransch är det otroligt viktigt att vi arbetar tillsammans för att göra vad vi kan för klimatet. Som en av de största aktörerna vill vi föregå med gott exempel och delar gärna med oss av våra lärdomar, bland annat genom Bokbranschens klimatinitiativ. Jag hoppas också att vi inspirerar andra till att också göra vad de kan. Inget initiativ är för litet, det är verkligen ett fall av ”många bäckar små”.