Bonnierförlagen, 2021-06-22

Foto: Hisingenbyday

Basket och böcker när BonnierHoops öppnar i Biskopsgården

Svarte Mosse i Biskopsgården i Göteborg blir sommarens samlingsplats för barn, ungdomar och familjer när BonnierHoops går av stapeln för fjärde året. Som alltid bjuder BonnierHoops besökarna på läsning, basket, kulturaktiviteter och spännande workshops.

BonnierHoops 2021 invigs onsdag den 23 juni och håller öppet hela sommaren fram till den 13 augusti, precis innan skolan börjar igen. Syftet är att genom den populära och tillgängliga sporten basket även öka intresset för läsning och det skrivna ordet med hjälp av roliga och inspirerande olika kulturaktiviteter.

– BonnierHoops är ett långsiktigt engagemang vilket utmärkelserna Gyllene Hjulet 2020 för Årets samhällsengagemang och Årets långsiktiga blev ett tydligt bevis för. Det är ett samverkansprojekt som vi på Bonnierförlagen är oerhört stolta och glada över att bidra till. Vi ser fram emot sommaren på Svarte Mosse!säger Bodil Unenge, ansvarig för BonnierHoops på Bonnierförlagen.

I nära samverkan vill Göteborgs Stad, lokala bostadsbolag, polisen, föreningar och aktörer från näringslivet – bland andra Bonnierförlagen – erbjuda de boende i Biskopsgården en trygg mötesplats med meningsfull aktivering. Målsättningen är att kunna erbjuda något för alla med workshops inom litteratur, dans, demokrati, design och rap samt häng i bokloungen och såklart en hel del basket.

– Bonnierförlagens läsfrämjande arbete strävar efter att alla barn och unga ska upptäcka glädjen och lusten i att läsa, vilket förutom att ge dem härliga läsupplevelser gör att de självständigt kan delta och påverka vårt demokratiska samhälle. Vi vill arbeta aktivt och långsiktigt med egna och andras läsfrämjande initiativ, med Bonnier Hoops som ett lysande exempel, säger Ulrika Caperius, förläggare på Bonnier Carlsen och ansvarig för Bonnierförlagens läsfrämjande arbete.

Aktiviteterna och området har anpassats för att möta de pandemirestriktioner som råder.

– Det var länge osäkert om det skulle gå att genomföra BonnierHoops i sommar, men med de lättade restriktionerna blir det nu möjligt. Det är vi väldigt glada för eftersom vi ser ett stort behov av aktiviteter för våra barn och unga i Biskopsgården under sommaren, säger Karita Saapunki Björk, avdelningschef för stadsområde, välfärd och fritid på socialförvaltningen Hisingen.

BonnierHoops är baserat vid Svarte Mosse, närmsta adress Flygvädersgatan 8. Det är öppet kl.11–21 på vardagar och kl.15–21 på lördagar från den 23 juni till den 13 augusti. BonnierHoops invigs onsdag 23 juni kl. 15.00.

BonnierHoops Biskopsgården är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Bonnierförlagen, Svenska Basketbollförbundet, Näringslivsgruppen på Göteborg & Co, Polisen, Poseidon, Bo Bra, Willhem, Balder, Västra Hisingen Basket.