Bonnierförlagen, 2020-04-02

Bonniers Familjestiftelse bidrar med 100 000 kronor till Författarförbundets krisfond

Den pågående viruspandemin slår hårt mot hela vårt samhälle men även mot bokbranschen. Många författare och översättare har snabbt sett sina inkomster minska. I denna svåra stund känns det oerhört angeläget att sluta upp kring våra talangfulla författare och översättare och hjälpa dem igenom den akuta fasen.

Författarförbundet har upprättat en krisfond som syftar till att stötta författare och översättare i den akuta ekonomiska situation som många har hamnat i med anledning av Covid-19-pandemin. Medlemmar som förlorat intäkter på grund av inställda arrangemang och förlorade uppdrag ska kunna söka stipendier ur fonden.

Bonniers Familjestiftelse har beslutat att bidra med 100 000 kronor till fonden. Tidigare har även Stiftelsen Natur & Kultur samt flertalet författare bidragit till fonden.

Den som vill bidra till fonden kan sätta in pengar på bankgiro 878-8028 och märka insättningen ”krisfond”.