Bonnierförlagen, 2021-02-19

Ett exceptionellt år för bokbranschen

Det är digitala kanaler och format som ligger bakom tillväxten i bokbranschen. Det visar 2020 års Bokförsäljningsrapport som Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlareföreningen presenterade på Bokbranschen Live. Programledare Josefin Sundström bad Bonnierförlagens vd Sara Börsvik om hennes reflektioner på rapporten.

Samtalet finns här, du behöver skapa konto för att kunna se det.

Josefin Sundström: Vi ser ju att det digitala växer och att dina förlag säljer böcker som aldrig förr. Vad är dina reflektioner på rapporten?

Det första som jag tycker ska framhållas är att vi har ännu ett år där vår bokbransch växer! Ökningen 2020 är den största ökning vi sett under ett enskilt år sedan den här statistiken startade och jag tror att bokbranschen aldrig tidigare har omsatt mer i kronor och vi har definitivt aldrig sålt så här många böcker - 63 miljoner! Ett riktigt rekordår alltså.

En annan sak som jag tycker är värt att lyfta fram är att alla genrer ökar förutom ”populär facklitteratur” och jag tror att det främst förklaras av att några fenomentitlar som drog upp siffrorna för genren 2019. Jag tycker att det här är viktigt för branschen som helhet, det faktum att inte bara några få genrer tar del av tillväxten. Det är otroligt positivt.

Jag tänker på det som rapporten visar att en del går väldigt bra. Det digitala. Annan litteratur har det svårare. Vad fungerar?

Det digitala går starkt. Vi får inte glömma att även försäljningen av fysiska böcker ökade under förra året. Ser vi till den inbundna boken ökade den med hela 7%.

Men om vi ska prata om vad som utmärker sig digitalt, alltså i streaming, så är det skönlitteratur och deckare/spänning. Vi ser också att konsumtionen i tjänsterna ökar andelen backlist av vår försäljning mycket drivet av serier, de är populära i tjänsterna. Sp backlist konsumeras i allt större utsträckning.

Vad får det svårt?

Ser vi på facklitteraturen så är det fortfarande ett väldigt starkt segment men där ser vi t.ex. att illustrerad facktext fungerar bättre i det fysiska formatet då det är bilddrivet och den taktila biten är viktig. För denna utgivning så har e-handeln varit en otroligt viktig kanal förra åretväldigt viktig under 2020. Den berättande facktexten fungerar däremot bra i det digitala formatet.

Hur jobbar Bonnierförlagen med balansen mellan det digitala och fysiska böcker?

Det fina är ju att en riktigt bra berättelse fungerar i alla format. Det här betyder att det viktigaste för oss som förlag är att hitta och tillsammans med våra författare utveckla riktigt bra och fängslande berättelser. Alltså det som bra förläggeri alltid har handlat om.

Smalare litteraturen? Poesi och översättning?

Bonnierförlagens utgivningsidé är att vår utgivning ska vara just bred och spretig och innefatta alla genrer. Jätteviktigt för oss. Det vi kallar smalare litteratur säljer inte lika höga volymer digitalt, så inte det att det inte finns en fortsatt efterfrågan fysiskt. Det digitala är ju bara ett format vid sidan av andra format. Som kuriosa så läste jag i bilagan till rapporten att ”varugruppen” Lyrik ökade hela 50% 2020 mot 2019.

Jag tycker att det också är viktigt att också väga in perspektivet att det digitala formatet också gör litteraturen tillgänglig på ett sätt som tidigare inte varit möjlig och det är fantastiskt för oss som förlag, för författare, för läsare, för lyssnare – för hela branschen.