Bonnierförlagen, 2018-06-05

Fenix – nytt förlag på Bonnierförlagen med utgivning på arabiska

Med målet att nå nya målgrupper och möjliggöra för barn att läsa litteratur på sitt modersmål startar Bonnierförlagen nu ”Fenix”, ett förlag med barn- & ungdomslitteratur för arabisktalande läsare. 2018 utkommer 12 böcker, varav de fem första i augusti. Leder satsningen gör förlagschef Bodil Unenge, tillsammans med publishing consultant Flora Majdalawi Saadi.

Det nya förlaget Fenix kommer att erbjuda barn- och ungdomsböcker för arabisktalande läsare: svenska titlar översatta till arabiska, och arabiska titlar med och utan svensk parallelltext. Först ut är författarna Jo Salmson, Magnus Ljunggren och Katarina Genar som utkommer i augusti.

Foto: Klara Leo

”Genom Fenix utgivning vill vi bidra till läsupplevelser för arabisktalande barn på deras eget språk, både i Sverige och utomlands. Självklart ser vi också möjligheter att nå ut på nya marknader och lära känna nya målgrupper. Jag ser mycket fram emot reaktionerna på de första böckerna”, säger Bodil Unenge, förlagschef Fenix, på Bonnierförlagen.

Språk & kunskapsutveckling

Modersmålets betydelse är viktig för barn då det stärker deras identitet, liksom kunskapsutveckling i olika ämnen i skolan, inte minst svenska. Enligt statistik från Skolverket finns idag 70 000 barn i svensk grundskola med arabiska som modersmål.

”Vi vill erbjuda de arabisktalande barnen samma böcker som deras klasskamrater läser, förhoppningsvis kan böckerna också bidra till utbyte och gemensamma läsupplevelser barnen emellan”, säger Flora Majdalawi Saadi, barnboksförfattare och publishing consultant på Fenix.

Åtta av Fenix första titlar har ursprungligen publicerats på svenska av Bonnier Carlsen och fyra är arabiska originaltitlar från Majdalawi Masterpieces.

Åtta av Fenix första titlar har ursprungligen publicerats på svenska av Bonnier Carlsen och fyra är arabiska originaltitlar från Majdalawi Masterpieces.

För ytterligare information:

Bodil Unenge
bodil.unenge@bonnierforlagen.se
Tel 070-548 55 30

Flora Majdalawi Saadi
flora.saadi@bonnierforlagen.se
Tel 072-550 72 26

Katarina Arborelius, presskontakt
katarina.arborelius@bonnierforlagen.se
Tel 070-696 66 90

FENIX
Stories from here and there
Berättelser från när och fjärran
قصص من هنا وهناك..

BONNIERFORLAGEN
Bonnierförlagen är Sveriges ledande förlagshus, med en tillgänglig utgivningskatalog på drygt 13 600 utgåvor, varav nästan 8 000 är digitala. 2018 ger Bonnierförlagen ut cirka 540 nya titlar. Förlagshuset består av Albert Bonniers Förlag, Bokförlaget Forum, Bokförlaget Max Ström, Bonnierförlagen Lära, Bonnier Audio, Bonnier Bookery, Bonnier Carlsen, Bonnier Fakta, Bonnier Pocket, Fenix, Igloo Books Sverige, Kartago, Lovereads, Månpocket, Orosdi-Back, Reseförlaget samt Wahlström & Widstrand. I Bonnierförlagen, som sysselsätter ca 270 personer, ingår också Bonniers Bokklubbar, agenturen Bonnier Rights samt Bonnier Brands.