Bonnierförlagen, 2021-08-21

Flora Majdalawi, Fenix förlag: ”Svensk barnlitteratur är mycket uppskattad i arabvärlden”

Fenix förlag ger ut barn- och ungdomsböcker på arabiska. Därför är relationer med Mellanöstern viktiga för Fenix. Flora Majdalawi, en av förlagets medgrundare, har löpande kontakt med flera svenska ambassader – särskilt i hennes hemstad Amman – för att främja ett kultur- och litteraturutbyte. Utöver att arbeta på förlaget är Flora också översättare samt författare till en rad bilderböcker på arabiska för nybörjarläsare. Idag skriver hon mestadels kapitelböcker för tonåringar då det inte finns många böcker på arabiska för denna åldersgrupp.

– Det finns cirka 25 arabisktalande länder och över 400 miljoner arabisktalande människor i världen. Även om Fenix huvudsakliga fokus är på den skandinaviska marknaden så är det viktigt att även presentera vårt arbete internationellt. Då ambassader är angelägna om att bygga broar för kommunikation och förståelse mellan länder så är de intresserade av att presentera svensk kultur och litteratur. Detta mål har vi gemensamt, menar Flora.

Fenix förlag ger ut böcker på två språk, med svenska parallell-översättningar, vad är tanken med det?

– Olika grupper och barn har varierande läs- och inlärningsbehov. Arabiska böcker fanns i Sverige innan Fenix var etablerat men när vi startade var det uppenbart att det fanns luckor i utbudet när det gäller att tillgodose olika behov hos barn och lärare. Fenix utgivning erbjuder böcker för alla läsare, nybörjare som bokslukare. Vi var också angelägna om att innehållsmässigt diversifiera teman och genrer samt komplettera våra titlar med gratis skrivhäften.

Varför parallellböcker?

─ Vår huvudsakliga målgrupp är barn, men vi upptäckte också att många vuxna invandrare tycker om att läsa barnböcker, främst för att stödja språkinlärning. De tvåspråkiga böckerna är mycket användbara för inlärning eftersom de ger en omedelbar översättning. De är också perfekta att läsa tillsammans – barn och en vuxen – där var och en av dem kanske är starkare på ett av språken. Fenix ger också ut parallellböcker på svenska och somaliska samt engelska och arabiska.

Svensk barnlitteratur är mycket uppskattad i arabvärlden, hur kommer det sig?

– Sverige har alltid haft rykte om sig att vara en speciell plats för kreativitet, innovation och hög etik. Arabiska läsare vill lära sig mer om Sverige genom litteratur. Sedan är Sverige också födelseplatsen för Nobelpriset, många av våra författare är kanoniserade. Det finns också många starka och unika röster i kvinnolitteraturen. I samtida barnlitteratur har svensk litteratur gett världen ett annat perspektiv på barndomen. Det har tagit barnets sida snarare än den vuxna.

Vad händer på Fenix framöver?

Vår viktigaste höjdpunkt i år är en arabisk språkkonferens riktad mot arabiska modersmålslärare i Sverige och Skandinavien. Våren 2021 gjorde vi på Fenix en undersökning för få en tydligare uppfattning om modersmålslärares behov och intressen. Vi har utformat konferensen att tillgodose dessa genom föreläsningar, workshops och webinarier.