Bonnierförlagen, 2019-11-29

Foto: Thron Ullberg

Klubben – läs ett exklusivt utdrag

För sitt reportage om den så kallade Kulturprofilens sexuella övergrepp och hans samröre med Svenska Akademien tilldelades Matilda Gustavsson Stora Journalistpriset. I Klubben fördjupar hon berättelsen om avslöjandet som fick en av världens mest anrika kulturinstitutioner att krackelera inför öppen ridå. "Matilda Gustavssons modiga granskning är journalistik när den är som bäst, den som förändrar världen." Lena Kvist, Kristianstadsbladet

Läs ett exklusivt utdrag ur boken

Röster om Klubben

"Det säger en del om hennes mod och integritet att hon trots det lyckades genomföra sin undersökning och sedan skriva en bok som är ett av de bästa exemplen på litterär journalistik som har utkommit i Sverige." Majgull Axelsson, Dagens Nyheter

"Allt det som berättats för mig de senaste dygnen känns overkligt. När man journalistiskt börjar under- söka en historia brukar de första föreställningarna långsamt upp- lösas och ersättas av något mindre dramatiskt. Som stora skuggor gör när man närmar sig deras ursprung. Nu fortsätter de att växa och jag kan inte ens ana konturerna."

"Att bryta tystnaden och lyhört, ärligt och modigt författa kanske decenniets viktigaste bok gör henne troligen historisk." Frida Lindström, Värmlands Folkblad

"Som historiskt dokument över hur ett manligt maktmissbruk och en sexistisk övergreppskultur kan uppstå och vidmakthållas i en sluten elit kan Matilda Gustavssons bok redan framhållas som ett märkesverk och en klassiker. Men som mediehistorisk milstolpe är boken minst lika intressant."  Sara Meidell, Västerbotten-Kuriren

"Det är väldigt bra redogjort, välformulerat och oavbrutet spännande att följa. Men "Klubben - en undersökning" lyckas också ge en större bild, att de redovisade händelserna är en del av en struktur där makt upprätthålls av vänskapsband, status, övergrepp, rädsla och viljan att höra till." Cecilia Ek

Om Klubben

I årtionden hade han omgetts av rykten om övergrepp – den välkände kulturprofilen vars prestigefulla klubb drog till sig medlemmar ur Svenska Akademien, och där konstnärskap både föddes och dog. Den 22 november 2017 publicerades journalisten Matilda Gustavssons reportage om kulturprofilen i Dagens Nyheter, där arton kvinnor vittnade om våldtäkter, hot och trakasserier. Det inledde en händelsekedja som skulle få en av världens mest anrika kulturinstitutioner att krackelera inför öppen ridå. I Klubben fördjupar Matilda Gustavsson sin undersökning av makten i kulturvärlden och hur långt man kan gå i konstens namn. Hon skriver om tiden kring publiceringen, efterspelet där kulturprofilen döms för våldtäkt och om motsättningarna inom Akademien.