Bonnierförlagen, 2020-05-28

Läsande förebilder ska inspirera barn till läsning

Bonnierförlagen är ett av förlagen som står bakom initiativet ”Läsande Förebilder” som Bokmässan i Göteborg lanserat idag. Initiativet har som mål att inspirera till och lyfta värdet av läsning. I ”Läsande Förebilder” delar offentliga personer med olika erfarenhet och bakgrund med sig av sina läsupplevelser och berättar varför de tycker att läsning är viktigt.

– Litteratur och läsning är större än bara berättelsen, det är ett fundament för vårt demokratiska samhälle. Därför är det viktigt att barn uppmuntras till att läsa, det skapar förståelse för andra och vidgar vyerna, säger Bodil Unenge, hållbarhetsanvarig på Bonnierförlagen.

Från Bonnierförlagen medverkar Anna Kinberg Batra, Pernilla Ericson, Danielle Hamilton Carter, Matilda Voss GustavssonClara HenryMian Lodalen, Olof Lundh, Camilla Läckberg, Annika Thor, Mia Törnblom och Martin Widmark.

– Vi som jobbar med Bokmässan drivs av övertygelsen att ju mer vi läser, desto större och rikare blir världen. Men det händer inte om vi bara pratar om det. Forskning visar att barn läser om böcker finns i deras närhet och om samtal om böcker pågår i deras vardag. Vi vuxna behöver visa våra barn och ungdomar att vi läser, säger Frida Edman, ansvarig för Bokmässan i Göteborg.

”Läsande Förebilder” är ett samarbete mellan Bokmässan, Bonnierförlagen, Bookmark, Harper Collins, Lind & Co, Mondial, Natur & Kultur, Kampanjen Läsande förebilder är ett samarbete mellan Bokmässan, Bonnierförlagen, Bookmark, Harper Collins, Lind& Co, Mondial, Natur & Kultur, Norstedts, Ordfront, Piratförlaget, Strawberry, Volante, Svenska Bokhandlareföreningen och Sveriges Författarförbund. Initiativet startar idag och pågår till och med Bokmässans genomförande den 24–27 september 2020.