Bonnierförlagen, 2023-10-03

Foto: Gabriel Liljevall, Fredrik Hjerling

Lisa Röstlund och Johan Svedjedal tilldelas Stiftelsen Klockrosens stipendium

Lisa Röstlund och Johan Svedjedal tilldelas Stiftelsen Klockrosens stipendium på 100 000 kronor. De är stiftelsens första fyra stipendiater tillsammans med Maja Hagerman och violinisten Malin Broman.

Om stiftelsen

Stiftelsen Klockrosen grundades 2020 av makarna Börje Frelin och Kerstin Ekman. Stiftelsens ändamål är att ge ekonomiskt stöd åt författare av skönlitterära och essäistiska verk som har fordrat efterforskning eller resor. Områden inom musik belönas också. Stipendierna kan inte sökas utan visar uppskattning av ett verk med förhoppning om att medlen kan vara till hjälp för fortsatt konstnärlig verksamhet.

Motiveringen:

"Lisa Röstlund tilldelas Klockrosens stipendium för sin bok Skogslandet som på vacker prosa och med gedigna efterforskningar berättar om svenskt skogsbruk. Med klara belägg visar hon sambanden mellan partsintressen och en resulterande och farlig utarmning av naturen."

Om Lisa Röstlund

Lisa Röstlund arbetar som grävande reporter på Dagens Nyheter. Hon har tidigare bland annat granskat Lundin Oil, högerextrema grupper, klimatkompensation och konsulterna på Karolinska. Om det senare skrev hon tillsammans Anna Gustafsson boken Konsulterna som nominerades till Guldspaden och Stora Journalistpriset. Boken Skogslandet – en granskning är en utveckling och fördjupning av de flertal artiklar hon skrivit om ämnet i Dagens Nyheter. Lisa har tidigare belönats med  Guldspaden 2022 och Ludvig Nordström-priset 2023 för sin bok.

Motiveringen:

"Johan Svedjedal tilldelas Klockrosens stipendium för sin bok Min egen elds kurir. Johan Svedjedals långa litteraturvetenskapliga arbete kröns av biografier om viktiga svenska författare. Kronan på verket är biografin om Harry Martinson som skrivits av en stor stilist."

Om Johan Svedjedal

Johan Svedjedal är professor i litteraturvetenskap, specialiserad på litteratursociologi vid Uppsala universitet och ledamot i Samfundet De Nio. Tidigare har han givit ut uppmärksammade biografier över Carl Jonas Love Almqvist, Karin Boye och Birger Sjöberg, samt gruppbiografin Spektrum – den svenska drömmen.