Bonnierförlagen, 2020-11-16

Manusboom under pandemin

Bonnierförlagen har sett en markant ökning av antalet bokmanus som skickas in till förlagen under Coronapandemin. Hemmajobb, karantän, mindre restid och restriktioner kring hur vi umgås kan vara anledningen till att fler manus författas eller färdigställs.

Bonnierförlagen får normalt in drygt 6 000 manus per år. Hittills i år har antalet inskickade manus ökat med mellan 25-30 procent. Störst är ökningen på barnboksförlaget Bonnier Carlsen där ökningen ligger på närmare 30%.

– När folk får tid lyssnar de på, läser, och uppenbarligen skriver böcker, säger Bonnier Carlsens förlagschef och publicistiska chef Mattias Fyrenius i en intervju med SVT.

– Många av manusen handlar om just pandemin och det är väldigt många som tvättar händerna i berättelserna, något man inte såg tidigare, enligt Mattias Fyrenius.

Manusutvecklaren om manusvågen under pandemin: ”Den stora romanen om Corona ligger nog några år bort” 

John Häggblom, manusutvecklare med förläggaransvar på Bokförlaget Forum, konstaterar att det har kommit in några fler pandemimanus men att de vanligaste genrerna fortsatt är deckare och feelgood, även om den historiska romanen ökar.

– Jag tror att folk behöver eskapism, något som tar dem bort från Corona och den övriga osäkerhet som råder i världen just nu, säger John Häggblom.

Det tar lång tid att skriva en roman och de verkliga effekterna kommer att synas i Forums manushögar nästa år, tror John Häggblom.

─ Den stora romanen om Corona ligger nog några år bort. Den som sätter saker och ting i ett sammanhang, ger oss en analys och hjälper oss förstå och bearbeta det vi har gått igenom.

2 000 manus årligen

Bokförlaget Forum får årligen in närmare 2 000 manus. En eller två debutanter ges ut varje år. Förlaget har en manusgrupp som träffas en gång i veckan och läser de manus som skickats in. Intressanta manus läggs ut på en lektör som ger ett utlåtande som sedan ligger till grund för förlagets beslut om att gå vidare med ett manus eller inte.

Har du manus att skicka in? Kontakta respektive förlag. Vi ser gärna att du använder dig av PDF-format och tar helst emot fullständiga manus, eftersom det underlättar vår bedömning. Ditt följebrev behöver inte vara långt, det räcker med några rader om dig själv och ditt manus.