Bonnierförlagen, 2022-04-11

Med Snapchat och Tiktok får de ungdomar att läsa

Inför Världsbokdagen den 23 april gör Adlibris och Bonnierförlagen för andra året en tävling för att uppmärksamma folkbibliotekens arbete med att sprida läslust till barn och ungdomar. Årets upplaga lyfter specifikt bibliotekens arbete med tonåringars läsning.

Folkbiblioteken ombads att berätta vad de gjort för att inspirera ungdomar att komma till biblioteket och väl där, skapa läsmöjligheter.

Bland bidragen fanns allt från skrivworkshops och bokklubbar till filmvisning och poddar. Även blackout poetry, inspirerande skyltning, tävlingar och författarbesök var andra förekommande aktiviteter.

Ulrika Caperius, förläggare på Bonnier Carlsen och ansvarig för Bonnierförlagens läsfrämjande arbete:

– Det är en ynnest att få läsa och höra om allt som biblioteken gör för att engagera ungdomar till läsning. Bidragen har verkligen varit imponerande och bibliotekarierna gör ett så viktigt arbete.

Milva Jansson, bibliotekarie Ljusdals Bibliotek

Det vinnande bidraget

Det var ingen enkel uppgift för juryn att kora en vinnare bland alla inskickade bidrag. Efter långt övervägande enades juryn om ett bidrag som stack ut lite extra.

Det vinnande bidraget i världsboktävlingen 2022 är Ljusdals bibliotek med motiveringen:

”Med barnkonventionen som grund och förståelse för ungdomars vardag och intressen lyckas Ljusdals bibliotek möta ungdomar på ungdomarnas villkor. Biblioteket skapar, med boken i fokus, en samlingsplats för ungdomar som med hjälp av kreativa lösningar och sociala medier stäcker sig långt utanför bibliotekets gränser.

Ljusdals bibliotek vinner därmed 100 böcker att dela ut till de ungdomar som besöker biblioteket under världsbokdagen den 23 april.

Conny Björkdahl, Försäljningschef B2B på Adlibris:

– Vi i juryn är enat imponerade över hur Ljusdals bibliotek bedriver sin verksamhet mot ungdomar. Inte nog med att de ömsint lyssnar in vad ungdomarna vill ha, så rör sig biblioteket i miljöer där ungdomarna befinner sig, både digitalt och i det offentliga rummet. Vi hoppas att de 100 böckerna kommer att skänka mycket glädje, stort grattis!

Böckerna som delas ut är:

Sandor slash Ida av Sara Kadefors, Skärmhjärnan junior av Anders Hansen och Mats Wänblad och Kraften vaknar av David Renklint.