Bonnierförlagen, 2018-07-02

Nytt översättaravtal mellan Bonnierförlagen och Sveriges Författarförbund

Efter långa förhandlingar har Bonnierförlagen och Sveriges Författarförbund nu enats om ett för båda parter fungerande avtal, samt också skapat förutsättningar för ett förtroendefullt samarbete i framtiden.

För Bonnierförlagen innebär avtalet ett steg i rätt riktning, då konstruktionen i större grad rimmar med förlagshusets ambition att kunna tillgängliggöra många format.

Magnus Nytell, Bonnierförlagen:

”Vi har haft många och givande avtalsdiskussioner det senaste året och har till sist enats om ett avtal som jag hoppas att både vi och Författarförbundets medlemmar kommer känna sig trygga och nöjda med. Avtalet som helhet innebär förenkling, modernisering och framför allt rejält minskad administration på en rad områden.”

Avtalet löper på ett år.

För ytterligare information:

Magnus Nytell
Bonnierförlagen
magnus.nytell@bonnierforlagen.se
Telefon 08-696 84 59

Katarina Arborelius
Presskontakt Bonnierförlagen
katarina.arborelius@bonnierforlagen.se
Telefon 070-696 66 90