Bonnierförlagen, 2021-09-01

Read Hour bjuder in hela världen till en gemensam lästimme

För att slå ett slag för läsning bjuder Read Hour in till en gemensam lässtund den 8 september klockan 19–20. Stanna upp, sitt ner, öppna en bok eller tryck på play i en streamingtjänst och läs eller lyssna tillsammans. Bonnierförlagen har hakat på Read Hour och uppmärksammar och uppmuntrar läsning tillsammans med sina författare.

För att göra något åt det sjunkande läsintresset bland barn och unga i Finland startade Barn- och ungdomsstiftelsen 2019 initiativet Read Hour. Syftet var att skapa en dag för att fira läsning, inspirera barn och unga till att läsa samt att se till att samhällsdebatten kring läskunnighet förblir aktuell.  

Olli Alanen, verksamhetsledare vid Barn- och ungdomsstiftelsen:

– Nästan alla länder i västvärlden står nu inför samma utmaning: barn och unga läser allt mindre och allt större andel lider risk att marginaliseras på grund av svag läskunskap. Denna utmaning vill vi med Read Hour tackla på ett sätt som alla enkelt kan ta del i.

Read Hour-initiativets budskap är enkelt: stanna upp och läs en timme på FN:s läskunnighetsdag den 8 september.  

Initiativet är en succé i Finland. Skolor, bibliotek, näringsliv, landets president och framför allt barn och unga engagerar sig. Därför sprider stiftelsen Read Hour bredare och i år är Sverige ett av länderna där Read Hour etableras. På sikt är ambitionen att initiativet ska få fäste globalt. Barn- och ungdomsstiftelsen utvecklade det för att konkretisera FN:s globala mål för hållbar utveckling. 

I Sverige ser siffrorna kring barn och ungas läsning ut på ungefär samma sätt. Exempelvis nöjesläsningen minskar bland barn och unga samtidigt som svenska elever uppvisar en bristande läsförmåga, enligt rapporten Läsandet årsringar som publicerades förra året. Då Bonnierförlagen arbetar läsfrämjande var det en självklarhet för förlagshuset att delta i och uppmärksamma Read Hour. I år är Bonnierförlagen Read Hours officiella partner i Sverige.    

Foto: Caroline Andersson Renaud

Ulrika Caperius, förläggare på Bonnier Carlsen och ansvarig för Bonnierförlagens läsfrämjande arbete:  

– På Bonnierförlagen strävar vi alltid efter att alla ska upptäcka glädjen och lusten i att läsa och vi tycke att Read Hour, som skapar ett utrymme i en stressad en stressad vardag där barn och vuxna kan göra plats för läsning, är ett fantastiskt initiativ.

Alla som tar del i lästimmen uppmuntras att dela en bild av sig själv eller vad man läser i sociala medier och använda hashtagen #ReadHour. Det officiella klockslaget för lästimmen är klockan 19 lokal tid, men viktigare än själva klockslaget är såklart att läsa den 8 september.  

– Jag hoppas att så många som möjligt tar det här tillfället i akt att dyka ner i en rolig, sorglig, viktig, intressant eller spännande berättelse, säger Ulrika Caperius. 

Flera författare från Bonnierförlagen deltar i Read Hour och kommer att själva läsa en bok eller läsa högt på sina egna Instagram-konton under den officiella lästimmen. SelmaStories uppmuntrar sina följare att läsa live tillsammans med dem. Vill du vara med? Läs mer på SelmaStories 

#ReadHour