Bonnierförlagen, 2023-05-11

Foto: Caroline Andersson Renaud

Regeringen utser förläggaren Ulrika Caperius till ny ledamot i läsrådet

Ulrika Caperius, förläggare på Bonnier Carlsen och ansvarig för Bonnierförlagens läsfrämjande arbete, träder in som ny ledamot i läsrådet. Hon blir den första ledamoten från förlag och bokbransch.

Ulrika Caperius, förläggare på Bonnier Carlsen och ansvarig för Bonnierförlagens läsfrämjande arbete:

– Allt vi kan göra för att få barn och unga att läsa mer måste göras. Förlag har stor erfarenhet av att skapa läslust i framgångsrika läsfrämjande projekt och de erfarenheterna tar jag med mig till läsrådet i hopp om att hitta sätt att samverka för att stärka läsningen på bred front i Sverige.

Läsrådet inrättades av regeringen 2021 som ett rådgivande organ under Kulturrådet med fokus på läsfrämjande insatser för barn och unga samt att bidra till samverkan mellan aktörer inom kultur, skola, civilsamhälle, folkbildning, bokhandel, förlag och näringsliv. Läsrådets ledamöter kommer fram tills nu från forskarvärlden, skolan och litteraturområdet.

Ulrika Caperius:

– Många fina läsfrämjande initiativ görs redan, men om vi ska nå vårt gemensamma mål att stärka läsningen måste vi samverka ännu mer. Jag är mycket glad över möjligheten till de diskussionerna i ett läsråd som samlar krafter och perspektiv från olika håll i samhället.

Bonnierförlagen arbetar långsiktigt med läsfrämjande och har bland annat arbetsgrupper som undersöker hur man konkret kan skapa läslust i olika åldersgrupper.

Mattias Fyrenius, Bonnierförlagens vd:

–  Trots att det finns så mycket fantastisk litteratur är det en utmaning att skapa läslust. Vi behöver ge läsningen en skjuts och initiativ som läsrådet och de satsningar som görs av förlag är mycket viktiga för framtiden. Att läsningen behåller sin status berör oss alla, det är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Jag och hela Bonnierförlagen är glada och stolta över att Ulrika i dag fått detta viktiga uppdrag.

Läsrådet består av följande ledamöter

 • Ordförande: Kajsa Ravin, generaldirektör Kulturrådet
 • Ulrika Caperius, förläggare Bonnier Carlsen
 • Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare Berättarministeriet
 • Eric Haraldsson, skolbibliotekarie Ringsbergskolan
 • Katti Hoflin, kulturchef Västra Götalandsregionen
 • Ingela Korsell, författare och i botten grundskollärare
 • Elin Nord, universitetsbibliotekarie Göteborgs universitet
 • Magnus Persson, professor i litteraturvetenskap, Malmö Universitet
 • Helya Riazat, rektor Järvaskolan
 • Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan

Adjungerade vid behov

 • Företrädare för Myndigheten för tillgängliga medier, Magnus Larsson
 • Företrädare för Statens skolverk, Peter Fredriksson