Bonnierförlagen, 2020-03-17

Foto: Erik G Svensson

Restriktioner och förhållningssätt med anledning av Coronaviruset

Som förebyggande åtgärd, för att begränsa smittspridningen, har Bonnierförlagens ledningsgrupp fattat beslut om riktlinjer och förhållningssätt relativt Coronaviruset. Riktlinjerna är framtagna med omsorg både om våra författare och våra anställda. Vi ser även detta som en samhällsstöttande åtgärd. Följande restriktioner och riktlinjer har införts:

  • Författare, anställda, konsulter och besökare, som befunnit sig i eller rest genom ett riskområde, får inte komma in i våra lokaler förrän det passerat 14 dagar efter besöket/kontakten. Alla besökare måste därför bekräfta att varken de själva, eller någon i samma hushåll, har befunnit sig i eller rest genom ett riskområde enligt Folkhälsomyndighetens definition. Läs mer här.
  • Förlagshuset på Sveavägen kommer fortsatt att vara öppet och receptionen bemannad. Dock uppmanas alla anställda att arbeta hemifrån och möten ska i mesta möjliga mån hållas digitalt.
  • Vi betonar även vikten av att alla med något som helst tecken på feber eller luftvägssjukdom (hosta, andningssvårigheter, etc.) ska stanna hemma och kontakta 1177 Vårdguiden för rådgivning. Detta gäller oavsett om man har varit i ett riskområde eller ej.
  • Vi kommer även att ställa in alla event i Bonnierförlagens regi, både på och utanför Sveavägen den närmaste tiden som ett första steg. Parallellt med detta arbetar vi intensivt med att hitta alternativa digitala insatser som helt eller delvis kan kompensera de event och aktiviteter som nu behöver dras tillbaka.

Vi följer noggrant rapporteringen från myndigheterna och uppdaterar våra restriktioner vid behov. Vi ser också att motsvarande förhållningssätt sprider sig i samhället och även i bokbranschen där väldigt många event nu ställs in. Med anpassning efter dessa riktlinjer löper arbetet på som vanligt i mesta möjliga mån.